Playlisty Akce
Reklama

Clashings On Armour Plates - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

From creation over damnation
to another page of the tale
our battlecries presaging the story
of clashings on armour plates
Od stvoření přes zatracení
k další stránce příběhu
naše bojové pokřiky zvěstují vyprávění
o řinkotu plátové zbroje
Of myths and twists
of fields in mist
of creatures flying high
of lands (to find)
of seas (so wide)
a mystery by night
and part of an firefly
O mýtech a zvratech
o polích v mlze
o stvořeních letících vysoko
o krajích (k objevení)
o mořích (tak širokých)
o tajemství noci
a podílu svatojánské mušky
Facing fortune once again
voices feedeng flames
Zase jednou čelíme osudu
Hlasy krmí plameny
From perdition over salvation
to another side of fate
our gathered swords
are breaking the silence
clashing on armour plates
Od záhuby ke spáse
k druhé stránce osudu
naše shromážděné meče
prolamují ticho
narážejíce na obrněné pláty
Four good one bad
not back for good
How to find a way
through darkest nights?
Čtyři dobří jeden špatný
není zpět kvůli dobru
Jak najít cestu
skrze nejtemnější noci?
A voice (still faint)
speaks names (to sky)
and getting flames to rise
we're all a part
of this firefly
Hlas - pořád slabý
vykládá jména obloze
a dostává plameny výš
všichni jsme součástí
téhle svatojánské mušky
Read the hero's dream
lights of dawn will gleam
once our voices unify
for flames they'll scream
Přečti sen hrdiny
světlo úsvitu se zaleskne
jednou se naše hlasy sjednotí
budou křičet pro plameny
From perdition over salvation
to another side of fate
our gathered swords
are breaking the silence
clashing on armour plates
Od záhuby ke spáse
k druhé stránce osudu
naše shromážděné meče
prolamují ticho
narážejíce na obrněné pláty
From creation over damnation
to another page of the tale
our battlecries presaging the story
of clashings on armour plates
Od stvoření přes zatracení
k další stránce příběhu
naše bojové pokřiky zvěstují vyprávění
o řinkotu plátové zbroje
Clashing on armour plates
hoping it's not too late
After all we know
that way leads onto way
Narážejíce na pláty brnění
doufáme, že není moc pozdě
Nakonec víme,
že cesta k cestě vede
Clashing on armour plates
hoping it's not too late
After all we know
that way leads onto way
Narážejíce na pláty brnění
doufáme, že není moc pozdě
Nakonec víme,
že cesta k cestě vede
Clashing on armour plates
hoping it's not too late
After all we know
that way leads onto way
Narážejíce na pláty brnění
doufáme, že není moc pozdě
Nakonec víme,
že cesta k cestě vede
Clashing on armour plates
hoping it's not too late
After all we know
that way leads onto way
Narážejíce na pláty brnění
doufáme, že není moc pozdě
Nakonec víme,
že cesta k cestě vede
Perdition! Salvation!
Creation! Damnation!
Zkáza! Spása!
Stvoření! Zatracení!
Perdition! Salvation!
Creation! Damnation!
Zkáza! Spása!
Stvoření! Zatracení!
From creation over salvation
to another page of the tale
our battlecries presaging the story
of clashings on armour plates
Od stvoření přes spásu
k další stránce příběhu
naše bojové pokřiky zvěstují vyprávění
o řinkotu plátové zbroje
From perdition over salvation
to another side of fate
our gathered swords
are breaking the silence
clashing on armour plates
Od záhuby ke spáse
k druhé stránce osudu
naše shromážděné meče
prolamují ticho
narážejíce na obrněné pláty
From creation over damnation
to another page of the tale
our battlecries presaging the story
of clashings on armour plates
Od stvoření přes zatracení
k další stránce příběhu
naše bojové pokřiky zvěstují vyprávění
o řinkotu plátové zbroje

Text přidal Alik0007

Text opravila Sinikka

Video přidal Alik0007

Překlad přidala Sinikka

Překlad opravila Sinikka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voices of Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.