Playlisty Akce
Reklama

All My Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All my life put in jeopardy, in a heartbeat
I'm lost and lone ...
Celý svůj život jsem v ohrožení
sama se ztrácím v tlukotu srdce
Falling
When magic turns to gravity, can't live up to my destiny
No majesty in me, I'm falling into a darkness
Padám
Když se kouzlo mění v přitažlivost, nemohu přežít svůj osud
Už ve mě není žádné veličenstvo, padám do temnoty
Hiding
A long bygone anxiety has taken our sanity
Our hearts betray ourselves, we're losing control of arcos
Schovávám se
Dlouhotrvající úzkost nás zbavila rozumu
Naše srdce nás zrazují, ztrácíme kontrolu
All my life
High fidelity to my kingdom beyond forever
Never lost my inner voice in favour of my crown!
All my life
Put in jeopardy in a heartbeat begone! Forever!
I'm a queen without a choice
(The World turned upside down!)
Celý můj život
Věrná svému království už navždy
Nikdy neztratím svůj vnitřní hlas ve prospěch své koruny, Celý svůj život
jsem v ohrožení, v tlukotu srdce navždy pryč
Jsem královna bez možnosti výběru
(Svět se otočil vzhůru nohama)
Running
An overpowering enemy has taken our bravery
Our weapons turned on me, I'm possibly twice defeated?
Utíkám
úmorný nepřítel nás zbavil odvahy
Naše zbraně se otočily proti mě, jsem snad dvakrát poražena?
Rising
A long forgotten symphony of hate attaints our unity
We're poisoning ourselves, and while I defend our glorious throne
The stars are colliding over my home
Stoupám
dlouho zapomenutá symfonie nenávisti docílila naší jednoty
Trávíme sami sebe a zatímco já bráním náš slavný trůn hvězdy se srážejí nad mým domovem
(Home) Where people used to trust one another
(Home) Where strangers turned to sister and brother
(Home) Where you and me belong to forever
Home - can't see my home
(Home) The genesis of love and compassion
(Home) The haven in the heart of our nation
(Home) The paragon of peerless perfection
Under attack, oh we need to fight back now!
(Domov) Kde lidé věřili jeden druhému
(Domov) Kde se cizinci změnili v sestru a bratra
(Domov) Kde ty a já k sobě patříme navždy
(Domov) - nevidím svůj domov
(Domov) Vznik lásky a soucitu
(Domov) Nebe v srdci našeho národa
(Domov) Vzor jedinečné dokonalosti
Pod útokem, teď se musíme bránit!
All my life
High fidelity to my kingdom beyond forever
I'm a queen without a choice
(The World turned upside down!)
Celý můj život
Věrná svému království už navždy
Jsem královna bez volby
(Svět se otočil vzhůru nohama)
Run, you cannot hide, we come,
We hunt you down and then we'll take you one by one
You can't trust anyone, the hunting has begun
You're done before the sun breaks your final dawn
Utíkej, nemůžeš se schovat, my přijdeme
Chytíme tě, a vezmeme si tě jeden po druhém
Nemůžeš nikomu věřit, lov začal
Bude po tobě ještě před tvým posledním rozbřeskem
Run, you cannot hide, wie come,
We hunt you down and then we'll take you one by one
You can't trust anyone, the hunting has begun
You're done before the sun breaks your final dawn
Utíkej, nemůžeš se schovat, my přijdeme
Chytíme tě, a vezmeme si tě jeden po druhém
Run, you cannot hide, wie come,
We hunt you down and then we'll take you one by one
You can't trust anyone, the hunting has begun
You're done before the sun breaks your final dawn
You won't recognize your own home
Nemůžeš nikomu věřit, lov začal
Bude po tobě ještě před tvým posledním rozbřeskem
(Home) Where life ignites the first of all heartbeats
(Home) The cradle of all hope when we're heartsick
(Home) Where you and me unite when our heart's weak
Under attack, oh we need to fight back now!
Take up the fight for the crown and our own folk!
Utíkej, nemůžeš se schovat, my přijdeme
Chytíme tě, a vezmeme si tě jeden po druhém
Nemůžeš nikomu věřit, lov začal
Bude po tobě ještě před tvým posledním rozbřeskem
Nepoznáš svůj vlastní domov
All my life
Put in jeopardy, in a heartbeat - I'm losing
(Domov) Kde život zapaluje první ze všech tlukotů srdce
(Domov) Kolébka všech nadějí když jsme zklamaní
(Domov) Kde se ty a jí spojíme, když jsou naše srdce slabá
Pod útokem, teď se musíme bránit
Pokračujme v boji za korunu a náš lid
All my life
High fidelity, to my kingdom beyond! Forever!
Never lost my inner voice in favour of my crown!
Celý svůj život
jsem v ohrožení, v tlukotu srdce se ztrácím
All my life
On a heartbeat, bygone, a heartbeat!
Bygone forever!
I'm a queen without a choice
(The World turned upside down!)
Celý můj život
Věrná svému království už navždy
Nikdy neztratím svůj vnitřní hlas ve prospěch své koruny
All my life
To my kingdom, to my kingdom beyond! Forever!
Never lost my inner voice...
Celý svůj život
Na tlukotu srdce, dávný tlukot srdce
Navždy uplynulý
Jsem královna bez volby
(Svět se otočil vzhůru nohama)

Text přidal balthazar

Video přidala Sinikka

Překlad přidala Sinikka

Překlad opravila Sinikka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voices of Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.