Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Oh, sweet thing
Zion doesn't love you
And Babylon don't love you
But you love everything
Oh, you saint
America don't love you
So I could never love you
In spite of everything
Ó má drahá
Zion tě nemiluje
A Babylon tě nemiluje
Ale ty miluješ všechno
Ó svatoušku
Amerika tě nemiluje
Takže bych tě nikdy nemohl milovat
Navzdory všemu
In the dark of this place
There's the glow of your face
There's the dust on the screen
Of this broken machine
And I can't help but feel
That I've made some mistake
But I let it go
Ya Hey, Ya Hey, Ya Hey
V temnotě tohoto místa
Je tu záře tvého obličeje
Je tu prach na obrazovce
Tohoto rozbitého stroje
A já si nemůžu pomoct, ale cítím
Že jsem udělal nějaké chyby
Ale nechávám to plavat
Ya Hey, Ya Hey, Ya Hey
Through the fire and through the flames
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
You won't even say your name
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Through the fire and through the flames
You won't even say your name
Only "I am that I am"
But who could ever live that way?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Skrz oheň a skrz plameny
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Ani neřekneš své jméno
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Skrz oheň a skrz plameny
Ani neřekneš své jméno
Jenom "Jsem kým jsem"
Ale kdo by tak mohl žít?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Oh, the motherland don't love you
The fatherland don't love you
So why love anything?
Oh, good God
The faithless they don't love you
The zealous hearts don't love you
And that's not gonna change
Oh, rodná země tvé matky tě nemiluje
Rodná země tvého otce tě nemiluje
Tak proč vůbec něco milovat?
Oh, dobrý bože
Nevřící tě nemilují
Horlivá srdce tě nemilují
A to se nezmění
All the cameras and files
All the paranoid styles
All the tension and fear
Of a secret career
And I can't help but feel
That you seen the mistakes
But you let it go
Ya Hey, Ya Hey, Ya Hey
Všechny ty kamery a složky
Všechny ty paranoidní styly
Všechno to napětí a strach
Tvého tajného zaměstnání
A já si nemůžu pomoct, ale cítím
Že vidíš určité chyby
Ale necháváš to plavat
Ya Hey, Ya Hey, Ya Hey
Through the fire and through the flames
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
You won't even say your name
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Through the fire and through the flames
You won't even say your name
Only "I am that I am"
But who could ever live that way?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Skrz oheň a skrz plameny
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Ani neřekneš své jméno
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Skrz oheň a skrz plameny
Ani neřekneš své jméno
Jenom "Jsem kým jsem"
Ale kdo by tak mohl žít?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Outside the tents, on the festival grounds
As the air began to cool, and the sun went down
My soul swooned, as I faintly heard the sound
Of you spinning "Israelites"
Into "19th Nervous Breakdown"
Venku ze stanů na festivalech
Když se vzduch ochladí a slunce zapadne
Moje duše pookřála, zatímco jsem letmo zaslechl
Jak z tebe točí "Izraelity"
Do "19 Nervového Zhroucení"
Through the fire and through the flames
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
You won't even say your name
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Through the fire and through the flames
You won't even say your name
Only "I am that I am"
But who could ever live that way?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Skrz oheň a skrz plameny
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Ani neřekneš své jméno
(Ya Hey, Ya Hey, Ut Deo, Ya Hey, Ya Hey)
Skrz oheň a skrz plameny
Ani neřekneš své jméno
Jenom "Jsem kým jsem"
Ale kdo by tak mohl žít?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo
Through the fire and through the flames
You won't even say your name
Only "I am that I am"
But who could ever live that way?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo Annotate
Skrz oheň a skrz plameny
Ani neřekneš své jméno
Jenom "Jsem kým jsem"
Ale kdo by tak mohl žít?
(Ya Hey, Ya Hey)
Ut Deo, Ya Hey
Ut Deo, Deo Annotate

Text přidala alison_blake

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidala Binuse

Překlad opravil Sigur

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Modern Vampires of the City

Reklama

Vampire Weekend texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.