Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Hudson died in Hudson Bay
The water took its victim's name
The river's rise told Riverside
To change their names again

A stranger walked in through the door
Said all apartments are pre-war
We laughed and asked him for his name
He stayed until the end

We watched the Germans play the Greeks
We marked the 99 year lease
Our fathers signed
Which I declined to try and comprehend

Over and over again, all these never-ending visions
Over and over again like a prize that's changing hands
The time has a come
The clock is such a drag
All you who changed your stripes can wrap me in the flag

The legendary wooden gate
The first established real estate
Is lost in time like all the crimes
That won this pleasant land (land, land)

Over and over again, all these never-ending visions
Over and over again like a prize that's changing hands
The time has a come
The clock is such a drag
All you who changed your stripes can wrap me in the flag

Hudson died on Hudson Bay
But I was born on Sutton Place
The rising tide helped me decide to change my name again
Some men tend to linger on and some make haste from Babylon
Some will roam their ruined home
Rejoicing 'till the end

Over and over again, all these never-ending visions
Over and over again like a prize that's changing hands
The time has a come
The clock is such a drag
All you who changed your stripes can wrap me in the flag

The lines are drawn
The map is such a drag
All you who changed your stripes can wrap me in the flag

Text přidal Azazel-Andel

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Hudson zemřel v Hudsonově zálivu
Voda vzala za své jméno oběti
Když se řeka zvedla, řeklo se Riverside
Aby se jejich jména zase změnila

Cizinec prošel skrz dveřmi
Řekl všechny pokoje jsou před válečné
Zasmáli jsme se a zeptali se jak se jmenuje
On zůstal až do konce

Sledovali jsme Němce jak si pohrávají s Řeky
Zaznamenali jsme 99 roční pronájem
Naši otci podepsali
Což jsem odmítl a zkusil to pochopit

Znova a znova, ty nekončící vize
Znova a znova, jako ocenění, které mění majitele
Přišel čas
Hodiny jsou strašná otrava
Vy všichni, co jste změnili pruhy mě můžete zabalit do vlajky

Legendární dřevěný most
První založená nemovitost
Je ztracena v čase, jako všechny zločiny
Které vyhráli tuhle příjemnou zem (zem, zem)

Znova a znova, ty nekončící vize
Znova a znova, jako ocenění, které mění majitele
Přišel čas
Hodiny jsou strašná otrava
Vy všichni, co jste změnili pruhy mě můžete zabalit do vlajky

Hudson zemřel v Hudsonově zálivu
Ale já se narodil na náhlém místě
Narůstající vlna mi pomohla se rozhodnout, abych si znovu změnil jméno
Někteří mají tendenci zůstávat na místě a někteří mohli přijít z Babylonu
Někteří se budou potulovat po svém zničeném domově
Odmítání skutečnosti až do konce

Znova a znova, ty nekončící vize
Znova a znova, jako ocenění, které mění majitele
Přišel čas
Hodiny jsou strašná otrava
Vy všichni, co jste změnili pruhy mě můžete zabalit do vlajky

Linie jsou nakresleny
Mapa je strašná otrava
Vy všichni, co jste změnili pruhy mě můžete zabalit do vlajky

Překlad přidala Binuse

Překlad opravil Sigur

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.