Playlisty Kecárna
Reklama

Stupid Doll - text, překlad

If you wanna have a good job be on the top
You have to act like a stupid doll
Suck it up, just say hello
I signed up for the role of stupid doll
Stupid, stupid doll
Pokud chceš mít dobrou práci, být na vrcholu
Budeš se muset chovat jako hloupá panenka
Připrav se na to, prostě řekni 'ahoj'
Přihlásila jsem se do role hloupé panenky
Hloupé, hloupé panenky
Shake hands with them
Have fancy hair
Smile like a Joker, red lips and just simper
Simper like a stupid doll
Potřes jim rukou
Měj pěkné vlasy
Směj se jako Joker, červené rty a prosté culení
Culení jako hloupá panenka
I don’t wanna smile like a stupid
I don’t wanna smile like a stupid doll, doll
I don’t wanna smile like a stupid
I don’t wanna smile like a stupid doll, doll
Nechci se smát jako hloupá
Nechci se smát jako hloupá panenka, panenka
Nechci se smát jako hloupá
Nechci se smát jako hloupá panenka, panenka
They ask
How do you do? I must say good
We are lying like in a childhood
Give me the script I’ll be a perfect actor
Then I can leave with your money in my pocket
Ptají
Jak se máte? Musím říct 'dobře'
Lžeme jako v dětství
Dej mi scénář, budu perfektní herec
Pak můžu odejít s vašimi penězi v kapse
Dress me up, put on my make-up, give me some pills
I will smile for the picture whatever you want
I’ll do it again, again, again till the end
Oblečte mě, dejte mi make-up, dejte mi nějaké prášky
Budu se smát na fotce, jakkoliv chcete
Udělám to znova, znova, znova až do konce
You are staring at nothing all day
Wondering if you should stay or go away
Hearing lots of noises, don’t know if they’re human voices
You have to throw away your feelings
Celý den zíráte na nic
Uvažujíc, zda byste měli zůstat nebo odejít
Slyšíc tolik hluků, nevím, zda jsou to lidské hlasy
Musíte zahodit svoje pocity
I am trying to be like the others
And they can’t see I am chocking on my own words
Here come the glances scanning me
I want to sink like a broken ship
But it’s not in the scenario
Snažím se být jako ostatní
A nevidí, že se dusím vlastními slovy
Tady jsou ty pohledy, co mě skenují
Chci se utopit jako rozbitá loď
Ale není to ve scénáři
I don’t wanna smile like a stupid
I don’t wanna smile like a stupid doll, doll
I don’t wanna smile like a stupid
Nechci se smát jako hloupá
Nechci se smát jako hloupá panenka, panenka
Nechci se smát jako hloupá

Text přidala musiclover8

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.