Playlisty Kecárna
Reklama

American Girl - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Mmm
I'm watchin' day time TV
I'm young and I'm restless
I'm on no sunset beach
I'm burnin up in here in Texas
Paranoia on day street
Not enuf to eat
Too many burgers and these fries
Are makin me crazy
Hmm
Já jsem přes den sledujete televizi
Jsem mladá a jsem netrpělivý
Já jsem na žádný Sunset Beach
Jsem burnin až tady v Texasu
Paranoia na den na ulici
Není to jíst enuf
Příliš mnoho těchto hamburgery a hranolky
Are Makin šílenství
It's kinda strange growin' up here
Never less safe but don't be afraid
You gotta take what you get here
'Cause nobodies gonna change their ways
Je to trochu podivné vyrůstající zde
Nikdy méně bezpečné, ale není se čeho bát
Musíš si vzít, co jste se sem dostal
'Protože nikdo chtěl změnit své způsoby
Many places to travel in this world
No matter where I go
I'm an American girl
This Disney Worlds your underworld
Try to escape it
Just face it you American girl
Mnohá místa na cestování v tomto světě
Nezáleží na tom, kdy odejdu
Jsem Američan dívku
Tento Disney Worlds vaše podsvětí
Snažte se vyhnout
Jen je obličeji vám americká holka
We all have the same dream we wake up
On a reality series in a Taxi cab confessing
We're having to much "Sex in the City"
With our pre paid cellular phones
We call apartment homes by the time
We're 14 yeah were already grown
Where we'll end up from here
Well we don't really care
Všichni máme stejný sen a probouzeli jsme se do
Na řadě reality v Taxi cab vyznával
Jsme s mnohem "Sex ve městě"
S našimi placené předem cellular telefony
Říkáme byt domovy v době, kdy
Jsme 14 jo už byly pěstovány
Kde budeme až od konce zde
Tak jsme to opravdu není péče
Many places to travel in this world
No matter where I go
I'm an American girl
This Disney Worlds your underworld
Try to escape it
Just face it you American girl
Mnohá místa na cestování v tomto světě
Nezáleží na tom, kdy odejdu
Jsem Američan dívku
Tento Disney Worlds vaše podsvětí
Snažte se vyhnout
Jen je obličeji vám americká holka
From hooters to looters
We're drowning in beer
Your ruder I'm cruder
Your blurred and I'm clear
Your not helping me here
'Cause we're living in fear
I'm not judging you
But I'll push you and push you
Od hooters na lupiče
Jsme topící se v pivu
Vaše nemravnější jsem méně zpracovaný
Vaše rozmazané a jsem jasná
Vaše nepomáhá mi zde
'Protože jsme žijí ve strachu
Nejsem soudě vás
Ale já si vás tlačit a tlačit vás
Many places to travel in this world
No matter where I go
I'm an American girl
This Disney Worlds your underworld
Try to escape it
Just face it you American girl
Mnohá místa na cestování v tomto světě
Nezáleží na tom, kdy odejdu
Jsem Američan dívku
Tento Disney Worlds vaše podsvětí
Snažte se vyhnout
Jen je obličeji vám americká holka

Text přidala Ange014

Video přidala ---Selena---

Překlad přidala alik13

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chain Letter

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.