Playlisty Kecárna
Reklama

The Art Of Telling Lies - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

This can’t go on
The madness that’s programmed in our minds
All the time
History just keeps repeatin’
I’m sick and tired cause no ones takes the blame
Tohle nemůže pokračovat
Šílenství jenž je nám programováno do myslí
Celou tu dobu
Historie se dál opakuje
Je mi zle a jsem unaven, protože nikdo nepřijímá vinu
It’s so frustrating Je to tak frustrující
Stand up and face what they have done
The strength is deep inside
It’s time to change what’s now become
The Art Of Telling Lies
Vstaň a čel tomu, co udělali
Síle je hluboko uvnitř
Je na čase změnit, co se teď stává
Uměním lhaní
Don’t be afraid
Life can’t get much worse for us today
In every way
Blow up all your daily routines
And question every word you hear them say
Neboj se
Život nemůže pro nás být horší
Jakýmkoliv způsobu
Sfoukni všechny denní rutiny
A ptej se na každé slovo, které je slyšíš říkat
It’s all disgusting Je to tak nechutné
Stand up and face what they have done
The strength is deep inside
It’s time to change what’s now become
The Art Of Telling Lies
Vstaň a čel tomu, co udělali
Síle je hluboko uvnitř
Je na čase změnit, co se teď stává
Uměním lhaní
Devil heads in dirty suits
Dissect the world that’s blinded to our eyes
Ďábel stojí ve špinavých oblecích
Pitvej svět, jenž je slepý pro naše oči
Mislead by the choices made
Their broken trust has left us here behind
Zmýlen provedenými volbami
Jejich rozbitá důvěra nás tu nechala
Puppeteers with promises
Speak empty words and tainted evil lies
Loutkaři se sliby
Říkají prázdná slova a poskvrněné zlé lži
Justify what’s good for them
They rape our souls and leave us here to die
Ospravedlň, co je pro ně dobré
Znásilňují naše duše a nechávají nás tu zemřít

Text přidala Lucipher69

Video přidala Lucipher69

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Art of Telling Lies

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.