Playlisty Kecárna
Reklama

Righteous Kill - text, překlad

playlist Playlist
I've been to hell and back again
Waging wars with all who step before my eyes
Redemption is the sweetest taste that I have come to know in nature's wrath
I will be there for the christening
And to satisfy your hunger for the reckoning
Byl jsem v pekle a zase zpátky
Válčil se všemi, kdo vstoupil před mé oči
Vykoupení je nejsladší chutí, jakou jsem poznal v hněvu přírody
Budu tam na křtiny
A k ukojení tvého hladu po zúčtování
You'll acknowledge all my power, reaping all your dealings
While breaking every feeling
You must abandon everything, go!
Brzy poznáš všechnu mou moc, zatímco sklidíš své dohody
Zatímco se zlomí každý pocit
Musíš všechno opustit, do toho!
While revealing all your secrets to me
A righteous man, before me stands a hero in these filthy lands
Start devouring
Zatímco mi odhalíš všechna svá tajemství
Oprávněný muž, přede mne se postaví hrdina v této špinavé zemi
Začínajíc požírat
Savages, you're invited
No more can they be guarded
Through the fire, this is suffering in its entirety
Open up and wage the suffering
Turning rotting flesh to walls
You must block the sun from the chosen one
Kneel before your bastard son
I am the chosen one, to hell and back again
Divoši, jsi zvaný
Nemůžou být dále chráněni
Skrz oheň, tohle je utrpení v jeho celistvosti
Odhal se a veď utrpení
Měníc hnijící maso ve zdi
Musíš odepřít slunce vyvolenému
Poklekni před tvým bastardím synem
Já jsem ten vyvolený, v pekle a zase zpátky

Text přidal hormon

Text opravil Pennywise

Video přidal hormon

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The World Is Ours

Reklama

Upon A Burning Body texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.