Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
When the dream is so far gone how hard will you push?
When there's no one to follow, how long 'til you fade away?
Will you stay?
Will you stay?
When the dream is so far gone, how hard will you push?
When there's no one to follow, how long 'til you fade away?
Když je ten sen pryč, jak silně budeš doléhat?
Když není, koho následovat, jak dlouho potrvá než zchřadneš?
Zůstaneš?
Zůstaneš?
Když je ten sen pryč, jak silně budeš doléhat?
Když není, koho následovat, jak dlouho potrvá než zchřadneš?
Unconventional, to the untrained eye
I must stand alone, I can, I am
Unconventional, to the untrained eye
I must stand alone, I can, I am
Unconventional, to the untrained eye
I must stand alone, I can, I am
Unconventional (unconventional)
To the untrained eye (to the untrained eye)
I must stand alone (I must stand alone)
I can, I am
Unconventional (unconventional)
To the untrained eye (to the untrained eye)
I must stand alone (I must stand alone)
I can, I am
Nekonvenční, pro netrénované oko
Musím stát sám, můžu, stojím
Nekonvenční, pro netrénované oko
Musím stát sám, můžu, stojím
Nekonvenční, pro netrénované oko
Musím stát sám, můžu, stojím
Nekonvenční (nekonvenční)
Pro netrénované oko (pro netrénované oko)
Musím stát sám (musím stát sám)
Můžu, stojím
Nekonvenční (nekonvenční)
Pro netrénované oko (pro netrénované oko)
Musím stát sám (musím stát sám)
Můžu, stojím
Dreams of the day to come
It never ends, there is no resignation
Sny dne přicházejí
Nikdy nekončí, není žádné rezignace
Would you sacrifice everything you know?
Just to stand alone, I can, I am
Would you sacrifice (would you sacrifice)
Everything you know (everything you know)
Just to stand alone (just to stand alone)
I can, I am
Would you sacrifice (would you sacrifice)
Everything you know (everything you know)
Just to stand alone (just to stand alone)
I can, I am
Obětoval by jsi vše, co znáš?
Jen, aby jsi stál sám, já můžu, já stojím
Obětoval by jsi (obětoval by jsi)
Vše, co znáš (vše, co znáš)
Jen, aby jsi stál sám (jen, aby jsi stál sám)
Já můžu, já stojím
Obětoval by jsi (obětoval by jsi)
Vše, co znáš (vše, co znáš)
Jen, aby jsi stál sám (jen, aby jsi stál sám)
Já můžu, já stojím
So when there's no one left to follow
How long until you fade, fade away
I choose to fight back, I choose to rise not fall
I choose to live not die
And I know, I know that what's within me is also within you
Tak když už není, koho následovat
Jak dlouho potrvá než zchřadneš, zchřadneš
Vybírám si bojovat, vybírám si povstát, ne padnout
Vybírám si žít, ne umírat
A já vím, já vím, že to, co je uvnitř mě je také uvnitř tebe
When the dream is so far gone, how hard will you push?
When there's no one to follow, how long 'til you fade away?
When the dream is so far gone, how hard will you push?
When there's no one to follow, how long 'til you fade away?
Když je ten sen pryč, jak silně budeš doléhat?
Když není, koho následovat, jak dlouho potrvá než zchřadneš?
Zůstaneš?
Zůstaneš?
Když je ten sen pryč, jak silně budeš doléhat?
Když není, koho následovat, jak dlouho potrvá než zchřadneš?
And when it looks like there's no where else to go, there is
When it feels like you're all alone, you're not
If you don't wanna fail, you won't
If you wanna live, you will
This is the moment that separates you from everyone else
To everyone who's believed in us through the highs and so many lows
We did it and no one can ever take this away
I am supposed to be here
I was born to be here
I can, I am
A když se zdá, že už není, kam jinam jít, najde se místo
Když budeš mít pocit osamění, nebude tomu tak
Pokud nechceš selhat, neselžeš
Pokud chceš žít, budeš
Tohle je okamžik, který tě odděluje od všech ostatních
K někomu, kdo v nás věří i přes všechny vrcholy i dna
Zvládli jsme to a to nám nikdo nevezme
Mám být právě tady
Narodil jsem se, aby tady byl
Já můžu, já jsem
I can, I am
I can, I am
I can, I am
I can, I am
Já můžu, já jsem
Já můžu, já jsem
Já můžu, já jsem
Já můžu, já jsem

Text přidal hormon

Text opravil Pennywise

Video přidal hormon

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The World Is Ours

Reklama

Upon A Burning Body texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.