Playlisty Kecárna
Reklama

Lost Innocence - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There is something in her soul,
It is pain, I know
Why is she so sad?
What is the secret
Of her deep sorrow?
Je něco, v její duši,
Je to bolest, já vím
Proč je tak smutná?
Jaké je to tajemství
jejího hlubokého smutku?
Her innocence is lost,
Somebody took it away
From her by force
It's so hard to find
The sense of life
It's so hard to find
The sense of life
Její nevinnost je ztracena,
Někdo jí ji vzal
násilím
Je tak těžké najít
smysl života
Je tak těžké najít
smysl života

There is something in her eyes,
She was crying every night
There was someone at the door...
Tell me the truth, tell me more

Je něco v jejích očích,
Plakala každou noc
byl tam někdo u dveří ...
Řekni mi pravdu, řekni mi víc
Her innocence is lost,
Somebody took it away
From her by force
It's so hard to find
The sense of life
Her innocence is lost,
She never will be
As she once was
In her eyes there will be fear,
That will never disappear
Její nevinnost je ztracena,
Někdo jí ji vzal
násilím
Je tak těžké najít
smysl života
Její nevinnost je ztracena,
nikdy nebude
jako bývala
V jejích očích bude strach,
který nikdy nezmizí

There is something on her mind
My little girl leave the past behind
His soul will burn in hell,
This will put an end to your pains
There is something on her mind
My little girl leave the past behind
His soul will burn in hell,
This will put an end to your pains

Je něco v její mysli
Moje holčička nechala minulost za sebou
Jeho duše bude hořet v pekle,
To skoncuje s tvou bolestí
Je něco v její mysli
Moje holčička nechala minulost za sebou
Jeho duše bude hořet v pekle,
To skoncuje s tvou bolestí
There is something on her mind Je něco v její mysli
Her innocence is lost,
Somebody took it away
From her by force
It's so hard to find
The sense of life
Her innocence is lost,
She never will be
As she once was
In her eyes there will be fear,
That will never disappear
Její nevinnost je ztracena,
Někdo jí ji vzal
násilím
Je tak těžké najít
smysl života
Její nevinnost je ztracena,
nikdy nebude
jako bývala
V jejích očích bude strach,
který nikdy nezmizí

Text přidala Sharrie

Video přidala KajulLP

Překlad přidala Sharrie

Překlad opravil stoneface

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The End of Life

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.