Playlisty Kecárna
Reklama

Home - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Alone I look for the way
hoping you’re waiting for me
where the hostile world has no say
that is where I always want to be.
Where my eyes want to follow
when I’m far away,
when life brings sorrow,
into silence I escape.
Sama hledám cestu
doufající, že na mne čekáš
kde nepřátelský svět nemá co říct
tam jsem vždycky chtěla být.
Kde mé oči chtějí sledovat
když jsem daleko,
když život přinese smutek,
do ticha unikám.
Among the stars
there is a place
to where my heart
always returns.
Mezi hvězdami
tam je místo
kam se mé srdce
vždycky vrací.
Alone I look for the way
hoping you’re waiting for me
where the hostile world has no say
that is where I always want to be.
Where my rush of thoughts
in oblivion drowns
to forget the evil lot
I will sleep in safe arms.
Sama hledám cestu
doufající, že na mne čekáš
kde nepřátelský svět nemá co říct
tam jsem vždycky chtěla být.
Kde se přívaly mých myšlenek
v zapomnění topí
zapomenou hodně zla
Budu spát v bezpečném náručí.
Among the stars
there is a place
to where my heart
always returns.
Mezi hvězdami
tam je místo
kam se mé srdce
vždycky vrací.
There I always have some time
to heal every wound,
to help the life’s shine
long forgotten, return.
There is such a place,
my own little space,
after each lost battle
its power remains.
There I always have some time
to heal every wound,
to help the life’s shine
long forgotten, return.
There is such a place,
my own little space,
after each lost battle
its power remains.
Tam jsem vždy nějaký čas
léčím si zranění,
pomáhám lesku života
dávno zapomenutém, vrátit se.
Tam je takové místo,
můj vlastní prostor,
po každé prohrané bitvě
jeho síla zůstává.
Tam jsem vždy nějaký čas
léčím si zranění,
pomáhám lesku života
dávno zapomenutém, vrátit se.
Tam je takové místo,
můj vlastní prostor,
po každé prohrané bitvě
jeho síla zůstává.
Among the stars
there is a place
to where my heart
always returns.
Mezi hvězdami
tam je místo
kam se mé srdce
vždycky vrací.
There is always some room
When the world brings me gloom.
Vždy tu bude nějaký prostor
Když svět přináší šero

Text přidala darkee

Text opravil DevilDan

Video přidala darkee

Překlad přidala darkee

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Clinic For Dolls

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.