Playlisty Kecárna
Reklama

A Single Touch - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Why are you not here,
I’m waiting for you
the our is late
outside a full moon
I look in the closet
with all of my dreams,
hung on the hangers
are our memories
Proč tu nejsi,
čekám na tebe
Naše je pozdě
mimo úplněk
dívám se do skříně
se všemi mými sny,
pověšeny na věšáky
jsou naše vzpomínky
Single touch,a single stare
the air stood still as thick as glue
Like inspiration, out of nowhere
you changed the world I knew
Jediný dotek, jediný pohled
vzduch zůstal klidný tak hustý jako lepidlo
Jako inspirace z ničeho nic
změnil jsi svět co znám
Time so slowly runs
I yearn for the day
when longing shall pass
when I finish this game
You’re finally here
your face full of sorrow
caused my heart to chill
and burned my eyes hollow
Čas pomalu běží
Toužím po dnu
kdy touha odejde
kdy konečně skončí tuto hru
Jsi konečně tu
tvá tvář je plná smutku
způsobila že mé srdce zamrazilo
a spálilo mé prázdné oči
Single touch,a single stare
the air stood still as thick as glue
Like inspiration, out of nowhere
you changed the world I knew
Single touch,a single stare
the air stood still as thick as glue
Like inspiration, out of nowhere
you changed the world I knew
Jediný dotek, jediný pohled
vzduch zůstal klidný tak hustý jako lepidlo
Jako inspirace z ničeho nic
změnil jsi svět co znám
Jediný dotek, jediný pohled
vzduch zůstal klidný tak hustý jako lepidlo
Jako inspirace z ničeho nic
změnil jsi svět co znám
We walked in the forest
picking blackberries
your basket was full
of blood-red raspberries
And just as a bolt
that comes from the blue
your unspeakable sorrow
into my basket flew
We walked in the forest
looking for flames
walking barefooted on the ground’s solid frame
And just as a bolt
that comes from the blue
your unspeakable sorrow
into my basket flew
Šli jsme lesem
sbírali ostružiny
tvůj košík byl plný
rudých malin.
A tak jako blesk
z čistého nebe
tvůj nevýslovný smutek
vletěl do mého košíku
Šli jsme lesem
hledali plameny
šli jsme bosi po pevné zemi
a jako blesk
z čistého nebe
tvůj nevýslovný smutek
vletěl do mého košíku
Single touch,a single stare
the air stood still as thick as glue
Like inspiration, out of nowhere
you changed the world I knew
Single touch,a single stare
the air stood still as thick as glue
Like inspiration, out of nowhere
you changed the world I knew
Jediný dotek, jediný pohled
vzduch zůstal klidný tak hustý jako lepidlo
Jako inspirace z ničeho nic
změnil jsi svět co znám
Jediný dotek, jediný pohled
vzduch zůstal klidný tak hustý jako lepidlo
Jako inspirace z ničeho nic
změnil jsi svět co znám

Text přidala darkee

Video přidala vterinka

Překlad přidala darkee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Clinic For Dolls

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.