Playlisty Kecárna
Reklama

Time Stands Still - text, překlad

playlist Playlist
Abandon this sun, what's done is done
And time will go on and on
It won't be long, we will come
And time will go on and on
Opusti toto slnko, čo sa stalo, stalo sa
A čas pôjde ďalej a ďalej
Nebude to trvať dlho, my prídeme
A čas pôjde ďalej a ďalej
Abandon this sun, what's done is done
And time will go on and on
It won't be long, we will come
And time will go on and on
Opusti slnko, čo sa stalo, stalo sa
A čas pôjde ďalej a ďalej
Nebude to trvať dlho, my prídeme
A čas pôjde ďalej a ďalej
Hold on, though it seems
That the end it is now upon us, fear not the fall
Rise up, we will find there's a way
For us to carry on, for once and for all
Vydrž, aj keď sa zdá
Že koniec sa k nám blíži, neboj sa pádu
Povstaň, nájdeme, existuje cesta
Pre nás k pokračovaniu, raz a navždy
Fortune's favour, is ours now, ride to glory Priazeň osudu, je teraz naša, jazda ku sláve
Abandon this sun, what's done is done
And time will go on and on (on and on)
It won't be long, we will come
And time will go on and on (on and on)
Opusti slnko, čo sa stalo, stalo sa
A čas pôjde ďalej a ďalej (ďalej a ďalej)
Nebude to trvať dlho, my prídeme
A čas pôjde ďalej a ďalej (ďalej a ďalej)
Stand with us, be the one that will lead them
When the night is over, answer the call
Rebuild, history can only be written
By the victors, and we will write it all
Break through, when the walls have fallen
And the ash has lifted, light will come
Gather now, we have risen on the winds
Of our transformation, we finally have won
Stoj s nami, buď tým, ktorý ich povedie
Keď je noc u konca, odpovedz na volanie
Obnov, história môže byť písaná len
Víťazmi, a my ju napíšeme celú
Prielom, keď múry padnú
A popol sa zdvihne, svetlo príde
Teraz sa zhromaždite, povstali sme na vetry
Našej premeny, konečne sme vyhrali
Abandon this sun, what's done is done
And time will go on and on
It won't be long, we will come
And time will go on and on
Opusti slnko, čo sa stalo, stalo sa
A čas pôjde ďalej a ďalej
Nebude to trvať dlho, my prídeme
A čas pôjde ďalej a ďalej

Text přidal Highlander

Text opravil Efai

Videa přidal Highlander

Překlad přidal Efai

Překlad opravil Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Stands Still

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.