Playlisty Kecárna
Reklama

No More Heroes - text, překlad

playlist Playlist
They who hope for a saviour, and stand idly by waiting for aid…
Will never rise above this merciless fate handed out to them deemed unworthy
Lowly pawn, move only when I say
Tí, ktorí dúfajú v spasiteľa, a nečinne čakajú na pomoc...
Nikdy sa nepovznesú nad týmto nemilosrdným osudom rozdáný tým, ktorí sú považovaní za nevhodných
Pokorný pešiak, pohne sa len, keď ja poviem
Sheltered by ignorance, culled by naiveté
Cancerous words they all say, just get caught in the way
Chránení ignoráciou, vybraní naivitou
Rakovinové slová oni všetci hovoria, len aby ostatných chytili na svoju cestu
No more heroes, (no more heroes), no more saviours
Waiting on you you're all alone so hopelessly
Už žiadny hrdinovia, (už žiadny hrdinovia), už žiadny spasitelia
Čakajúci na teba, si úplne sám, tak beznádejne
Now we know the story of how they keep us blind to all they do
Drive us down underwater, drown our hopes, make us believe we’re nothing without them
Teraz poznáme príbeh o tom, ako nás oni udržujú slepých voči všetkému, čo robia
Vedú nás dole pod vodu, utopia naše nádeje, prinútia nás veriť, že sme bez nich ničím
There’s no standing in our way, complete supremacy, like puppets on a string
If you think you can remain, when all others have failed, stand back and watch us reign
Nie je žiadne státie v našej ceste, kompletná nadradenosť, ako bábky na šnúrke
Ak si myslíš, že môžeš zotrvať, keď všetci ostatní zlyhali, ustúp a sleduj nás vládnuť
No more heroes, (no more heroes), no more saviours
Waiting on you You're all alone So hopelessly
Už žiadny hrdinovia, (už žiadny hrdinovia), už žiadny spasitelia
Čakajúci na teba, si úplne sám, tak beznádejne
Refuse me; consequence will be your own undoing
Regret will permeate your soul; exile yourself
Odmietni ma; dôsledky budú tvojou vlastnou skazou
Ľútosť bude prenikať tvojou dušou; vyženieš sa sám
Who are you to challenge us? No one, just turn the other way
Go ahead I guarantee you’ll fall. Not this time the game has changed
You think that you’re special, you’re not. You don’t define us anymore
Just try your best to set yourself apart. We already are
Kto si ty, aby si nám namietal? Nikto, proste sa obráť na druhú stranu
Pokračuj, garantujem ti, že padneš. Ani teraz sa hra nezmenila
Myslíš si, že si zvláštny, nie si. Viac nás nebudeš obmedzovať
Len skús to najlepšie čo vieš, aby si vynikol od ostatných. My už sme

Text přidal Highlander

Text opravil Efai

Video přidal Efai

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Stands Still

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.