Playlisty Kecárna
Reklama

Hail of the Tide - text, překlad

playlist Playlist
Our vessel navigates over the ocean,
Forcing it's way through the waves,
The wind has no command here, no
Naše plavidlo pláva cez oceán,
Silenie je cesta skrz vlny,
Vietor tu nevelí, nie
Hearts fiending for our destination,
Searching the skies to the west,
For signs of fair weather
Srdcia túžia po našej destinácii,
Skúmajúc oblohu na západ,
Pre znaky priaznivého počasia
Gone are all reflections on burdens left far beyond these sweet shores Preč sú všetky spomienky na bremená zanechané ďaleko za týmito sladkými brehmi
Hey! Follow the sails, follow the wake, follow the blazing stars
Hey! Follow the wind, follow the fates, follow your heart
Hej! Nasleduj plachty, nasleduj brázdu, nasleduj žiariace hviezdy
Hej! Nasleduj vietor, nasleduj osudy, nasleduj svoje srdce
Seek passage safely through reefs to the harbour,
Mooring the ship in the bay,
The lights that welcome us burn, bright
Hľadám bezpečný priechod cez útesy do prístavu,
Zakotviť loď v prístave,
Svetlá, ktoré nás vítajú horia, jasne
No words can express our elation,
Oh how it’s good to be home,
Back in this town again
Žiadne slová nedokážu vyjadriť našu eufóriu,
Oh, ako je dobré byť doma,
Späť znova v našom meste
Gone are all the memories of hardships endured whilst roaming the seas Preč sú všetky spomienky na utrpenia znášané, keď sme sa potulovali moriami
Hey! Follow the sails, follow the wake, follow the blazing stars
Hey! Follow the wind, follow the fates, follow your heart
Hej! Nasleduj plachty, nasleduj brázdu, nasleduj žiariace hviezdy
Hej! Nasleduj vietor, nasleduj osudy, nasleduj svoje srdce
Long are the days spent away from this anchorage
Legends are all that remain when we depart again
Dlhé sú dni strávené preč od tohto ukotvenia
Legendy sú všetko čo zostalo, keď znovu odídeme

Text přidal Highlander

Text opravil Efai

Video přidal Highlander

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Stands Still

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.