Playlisty Kecárna
Reklama

General Of The Dark Army - text, překlad

playlist Playlist
Beware the General, his army comes to call on the dawn
Behold the conqueror, the universe will suffer darkness
Dejte si pozor na Generála, jeho armáda přijde za úsvitu
Spatřete dobyvatele, vesmír bude trpět temnotou
Face your death with pride, he will watch it and smile
And feel good inside
Senseless, running is, he'll rip you apart
With eyes as bright as stars, he will slaughter you all
Without remorse
He'll swim in the flood, sustenance is blood
There's no end to the night, forfeit your life
Postav se své smrti s hrdostí, bude to pozorovat s úsměvem
A uvnitř se cítit dobře
Nesmysl je utíkat, on vás roztrhá
S očima jasnýma jako hvězdy, vás všechny povraždí
Bez slitování
Bude plavat v proudu, potravou je krev
Nebude konec do večera, vzdej svůj život
Hunger for the dark
Striking for the heart, blackened from the start
His evil crawls into your mind
Sending shivers down your spine, he is the night
Hladoví po temnotě
Útočí na srdce, zčernalý od začátku
Jeho zlo se vkrádá do tvé mysli
Posílá třes tvojí páteří, on je noc
Insane, his primal instinct compels him to destroy Šílený, jeho prvotní instinkt ho nutí ničit
He bleeds the ominous, the power he displays is infernal
As fallow death he comes, the mountainside will shake with his might
Krvácí zkázonosně, síla, kterou představuje je ďábelská
Jako smrt přichází, hora se jeho silou otřese
Crush your soul to ash, no escaping his wrath, he's built to last
Clasping at your soul, he'll swallow you whole
Pain will make him soar, he's impenetrable, in time of war
Terror blinding your sight, paralysed by the fight
He's master of all, the Dark General
Rozdrtí tvou duši na prach, není úniku jeho hněvu,
je stvořen vytrvat
Svírajíc tě v duši, celého tě pohltí
Bolest ho povznese, je nedobytný, v čase války
Teror oslepující tvůj zrak, ochromen bojem
Je pánem všeho, Temný Generál
Hunger for the dark
Striking for the heart, blackened from the start
His evil crawls into your mind
Sending shivers down your spine, he is the night
Hladoví po temnotě
Útočí na srdce, zčernalý od začátku
Jeho zlo se vkrádá do tvé mysli
Posílá třes tvojí páteří, on je noc
Stone the innocents, Know they deserve it
Rejoice in carnage, Know they deserve it
Kamenuje nevinné, Ví, že oni si to zaslouží
Raduje se z masakru, Ví, že oni si to zaslouží
Mark my words, redemption will never come Zaznamenejte má slova, spása nikdy nepřijde
Hunger for the dark
Striking for the heart, blackened from the start
His evil crawls into your mind
Sending shivers down your spine, he is the night
Hladoví po temnotě
Útočí na srdce, zčernalý od začátku
Jeho zlo se vkrádá do tvé mysli
Posílá třes tvojí páteří, on je noc

Text přidal kamilos

Text opravil Highlander

Videa přidali kamilos, satanyka

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Demons of the AstroWaste

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.