Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Captured here within a quiet tomb, yet not surrounded by the dead
Covered in a shroud of misery, whispers hover in our midst
Ragged few have shared this consequence, but the choice was ours in a way
Full of hope, yet still despondent, will light ever come again?
Uväznený tu vnútri tichej hrobky, avšak neobklopený mŕtvymi
Pokrytý rúškom utrpenia, šepot sa vznáša uprostred
Niekoľko otrhancov zdieľa tieto dôsledky, ale svojim spôsobom voľba bola na nás
Plní nádejí, napriek tomu skľúčení, uvidíme znova niekedy svetlo?
Shout, unfortunate warden, the time for chains is ended Krik, nešťastný strážca, čas reťazí je u konca
Crawl out from this cage, feel warmth
upon your face, as you step into the sun
This tender breeze, meant only for the free, which you’ll not be for long, your time is done
Vylez z tejto klietky, cítiť teplo na tvojej tvári, ako sa postavíš na slnko
Tento jemný vánok, určený len pre slobodných, čo ty po dlhú dobu nebudeš, tvoj čas skončil
Dark passageways never end, only glimpses caught between the
Bars of our cell, moving forward yet never terminating anywhere
Tmavé priechody nikdy neskončia, len záblesky zachytené medzi
Tyče našich ciel, pohybujeme sa vpred, avšak nikdy nikde neskončíme
Bound to the crypt
Darkness fills my soul and skin
Bound, I fall from sin
Blackened spirit, past within
Spojená s kryptou
Temnota naplňuje moju dušu a pokožku
Spojená, pád z hriechu
Sčernetý duch, v minulosti
The time for chains is ended Čas reťazí je u konca
Crawl out from this cage, feel warmth
upon your face, as you step into the sun
This tender breeze, meant only for the free, which you’ll not be for long, your time is done
Vylez z tejto klietky, cítiť teplo na tvojej tvári, ako sa postavíš na slnko
Tento jemný vánok, určený len pre slobodných, čo ty po dlhú dobu nebudeš, tvoj čas skončil

Text přidal Highlander

Text opravil Brian1637

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Stands Still

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.