Playlisty Kecárna
Reklama

Cleanse The Bloodlines - text, překlad

playlist Playlist
Here you are, you’ve finally come
You’re mine, at last, I’ve waited so long
Listen well, this is why you are here
I need you to find my sons
Jsi tu, konečně jsi přišel
Jsi můj, konečně, čekala jsem tak dlouho
Dobře poslouchej, proč jsi tu
Potřebuji, abys našel moje syny
Journey wide, they’re spread across the land
They will hide, they know what I plan
My sons were born for one purpose only
Their blood my elixir of life
Cesta je široká, skrz celou zemi
Budou se skrývat, ví co plánuju
Moji synové se narodili za jediným účelem
Jejich krev, můj elixír života
Return them alive, I’ll kill them myself
I’ll open their throats and drink from their skulls
The ritual is very precise
Bring them to me before the planets align
Vrať je živé, zabiju je sama
Rozříznu jim krky a budu pít z jejich lebek
Rituál je velice přesný
Přiveď je před tím, než se planety srovnají
The altars wait in silence, an effigy
Soon their purpose divined
Blood will run as rivers upon them
The time has come to
Oltáře v tichosti čekají, obrazce
Brzy se odhalí jejich význam
Poteče po nich řeka krve
Nastal ten čas
Cleanse the bloodlines
Free me from the clutch of Death incarnate
My reign must never end
Vyčisti krevní linii
Osvoboď mě ze spárů zosobněné Smrti
Moje vláda nesmí nikdy skončit
Unearth my descendants
Find them and bring them to me
Feed my insatiable lust for blood
Odhal mé potomky
Najdi je a doveď mi je
Utěš moji nenasytnou žízeň po krvi
I can give what you’ve longed for your whole life
Freedom from this earthly tie
Know this in your heart of hearts
Betray me and spend eternity as mine
Můžu ti dát vše po čem jsi celý život toužil
Svobodu od těchto pozemských pout
Vím, že tohle je tvé srdce srdcí
Zraď mě a strávíš se mnou celou věčnost
Cleanse the bloodlines
Free me from the clutch of Death incarnate
My reign must never end
Vyčisti krevní linii
Osvoboď mě ze spárů zosobněné Smrti
Moje vláda nesmí nikdy skončit

Text přidala Xiri

Videa přidali Xiri, Efai

Překlad přidala Xiri

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Apex

Reklama

Unleash the Archers texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.