Kecárna Playlisty
Reklama

When Things Explode - text, překlad

playlist Playlist
Your skull froze little lives
In shadows where you hide
A life that was designed
You've been cheated oh so blind
Tvoje lebka ztuhla málo života
Ve stínu, kde se schovat
Život, který byl navržen tak
Vy jste byli podvedeni ach tak slepý
You laid it on the line
These twisted words of time
And how your spirit shines
I wish that you were mine
Položíte to na linku
Tato slova pokrouceného času
A jak tvůj duch září
Přál bych si, kéž jsi moje
Yeah lately I know that I've been crawling
I know that I've been falling
Into your dream
Jo, já vím, že v poslední době jsem se plazil
Vím, že jsem byl padající
Do svého snu
Imagine no more tears
Dissolving all your fears
With tooth and claw we fight
Into this endless night
Představte si žádné slzy
Rozpustí všechny vaše obavy
Se zuby a drápy budeme bojovat
Do této nekonečné noci
Yeah lately I know that I've been crawling
I know that I've been falling
Into your dream
Jo, já vím, že v poslední době jsem se plazil
Vím, že jsem byl padající
Do svého snu
I saw my tears in your eyes
You saw your fears in mine
We watched it burn together
Watched it burn together
Viděl jsem slzy ve tvých očích
Viděl jsi svoje obavy v mysli
Sledovali jsme jak společně hoří
Sledoval, jak hoří společně
Burn yeah, burn watched it burn burn yeah burn
Watched it burn, burn watched it burn
Watched it burn, burn watched it burn
Vypálit jo, hoří sledoval to jak hoří hoří jo hoří Pozoroval, jak hoří, pozoroval spálení, to jak hoří
Pozoroval, jak hoří, pozoroval spálení, to jak hoří
All is forgiven Vše je odpuštěno

Text přidal totti

Text opravila elinkalo

Video přidal totti

Překlad přidala elinkalo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

War Stories

Reklama

Unkle texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.