Playlisty Kecárna
Reklama

Hidden - text, překlad

There was one when I was young
Who knew my heart
He knew my sorrow
He held my hand
And he lead me to trust him
Když jsem byl mladý, byl tu jeden,
Kdo znal mé srdce,
Kdo znal mé trápení,
Držel mě za ruku
A vedl mě k tomu, abych mu důvěřoval
Now I am hidden
In the safety of your love
I trust your heart and your intentions
Trust you completely
I’m listening intently
You’ll guide me through these many shadows
Teď jsem skrytý
V bezpečí Tvé lásky
Věřím Tvému srdci a Tvým úmyslům
Naprosto Ti věřím
Pozorně naslouchám
Ty mě provedeš skrz množství stínů
As I grow
And as I change
May I love you more deeply
I will lean upon your grace
I will weep because your goodness is unending.
Jak rostu
A jak se měním,
Kéž Tě miluju hlouběji
Opřu se o Tvou milost
Opřu se, protože Tvá dobrota je nekonečná
You are my vision
My reason for living
Your kindness leads me to repentance
I can’t explain it
This sweet assurance
But I’ve never known this kind of friend
I can’t explain it
This sweet assurance
But I’ve never known this kind of friend
Jsi mojí nadějí
Můj smysl života
Tvá laskavost mě vede k pokání
Nedokážu to vysvětlit
Tu sladkou jistotu
Ale nikdy jsem neměl takového přítele
Nedokážu to vysvětlit
Tu sladkou jistotu
Ale nikdy jsem neměl takového přítele
The sun, moon, and stars
Shout your name
They give you reverence
And I will do the same
With all my heart I give you glory
The sun, moon, and stars
Shout your name
They give you reverence
And I will do the same
With all my heart I give you glory
Slunce, měsíc a hvězdy
Zní Tvým jménem
Vzdávají Ti čest
A já udělám to stejné
Celým svým srdcem Ti vzdám slávu
Slunce, měsíc a hvězdy
Zní Tvým jménem
Vzdávají Ti čest
A já udělám to stejné
Celým svým srdcem Ti vzdám slávu
I want to seek you first
I want to love you more
I want to give you the honor you deserve
So I bow before you
I am overcome by the beauty of this perfect love.
Chci nejdřív Tebe hledat
Chci Tě víc milovat
Chci Ti vzdát úctu, jakou si zasloužíš
A tak se před Tebou skláním
Je to nad mé chápání nádhera této dokonalé lásky.

Text přidal TomNiemczyk

Video přidal TomNiemczyk

Překlad přidal TomNiemczyk

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

United Pursuit Band texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.