Playlisty Kecárna
Reklama

The Heartbleed Bug - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Time is there so everything
Doesn’t happen at once
But in my more recent past
That law didn’t aid me very fast
Je čas, takže se všechno
Neděje najednou
Ale v mé nedávné milosti
Mi tohle pravidlo moc nepomohlo
With a thousand sensations
I was burned alive
All during one split second
And chaos arrived
S tisícem pocitů
Jsem byl zaživa pohřben
Všechno během jedné vteřiny
A dorazil chaos
Keep breaking my own rules
For us both to pull through
Breaking my rules
Dál porušuji svá vlastní pravidla
Abychom se oba dostali dál
Porušuji pravidla
Keep breaking my own rules
I do it for you
For us both to pull through
But I will need time to assemble my heart
For our new start
Dám porušuji svá vlastní pravidla
Dělám to kvůli tobě
Abychom se oba dostali dál
Ale budu potřebovat čas k shromáždění svého srdce
Pro náš nový začátek
Crashed into who I am
And discovered that friends
Are simply just enemies
That didn’t have the chance
To stab you in the back yet
So this is rock bottom?
No one was down here to break my fall
There’s just one way out of here
And that’s up
Narazil jsem do toho, kým jsem
A objevil jsem, že přátelé
Jsou jednoduše jen nepřátelé
Který neměli šanci
Bodnout tě do zad
Takže tohle je kamenné dno?
Nikdo tu nebyl, aby přerušil můj pád
Je tu jen jedna cesta
A to ta směrem nahoru
Keep breaking my own rules
I do it for you
For us both to pull through
But I will need time to assemble my heart
For our new start
Dám porušuji svá vlastní pravidla
Dělám to kvůli tobě
Abychom se oba dostali dál
Ale budu potřebovat čas k shromáždění svého srdce
Pro náš nový začátek
True love, a chemical illusion, a heartbleed bug…
Merely chance, or could it all be real?
Was it the hand of fate that pushed another chess piece
Moving the Queen and forcing the King into position
Checkmate
I will never truly know
Saturate
My heart with your poison
Your poison
Pravá láska, chemická iluze, srdeční chyba...
Pouhá šance nebo to všechno mohlo být pravé?
Bylo to v ruce osudu, který pohnul další šachovnicovou figurou
Hýbe královnou a tlačí krále na pozici
Šach mat
Nikdy se doopravdy nedozvím
Nasyť
Mé srdce svým jedem
Tvým jedem
Keep breaking my own rules
For us both to pull through
Breaking my rules
Dál porušuji svá vlastní pravidla
Abychom se oba dostali dál
Porušuji pravidla
Keep breaking my own rules
I do it for you
For us both to pull through
But I will need time to assemble my heart
For our new start
My heart is still bleeding
It’s bleeding over you
I think we can pull through
But I will need time to assemble myself
For our new start
Dám porušuji svá vlastní pravidla
Dělám to kvůli tobě
Abychom se oba dostali dál
Ale budu potřebovat čas k shromáždění svého srdce
Pro náš nový začátek
Mé srdce stále krvácí
Krvácí kolem tebe
Myslím, že se můžeme protáhnout
Ale budu potřebovat čas dát se do kupy
Pro náš nový začátek

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

And The Battle Royale

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.