Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist
Light fades and the shadows lengthen...Světlo mizí a stíny se prodlužují…
An age with only death as ones company would disguise any face in a mask of insanity
And she wore, wore it too, as she unbolted the gates
A senseless act which can never be undone
Doba, kdy smrt jako jediný společník skryje tvář v masce šílenství
A ona ji nosila také, když odemkla brány
Nesmyslný čin, který se nedá odčinit
Jaws of death, stretched wide open
Escaping souls surge and flood this world
Ústa smrti otevřena
Prchající duše se valí a zaplaví tento svět
YOU SHALL WALK AGAIN, LET MY VOICE LEAD YOU
IN THE LIFELESS WE FOUND A NEW HOME
AND DEATH IS JUST THE BEGINNING IN THE CRUCIBLE OF THE UNDEAD
UNDEAD, UNDEAD
BUDEŠ ZNOVU CHODIT, NECH SE VÉST MÍM HLASEM
V NEŽIVÉM NAJDEME NOVÝ DOMOV
A SMRT JE JEN ZAČÁTEK V KALICHU NEMRTVÝCH
NEMRTVÍ, NEMRTVÍ
One shadow, growing stronger than all
Armed with her unholy tools and black arts
A baleful instrument to combat the living
The ultimate hammer of injustice
Jeden stín roste silnějsím než ostatní
Ozbrojen jejími nesvatými nástroji a černou magií
Zhoubný nástroj na boj s živími
Definitivní kladivo nespravedlnosti
For every mortal that falls
Another of us will be born
Za každého živého, co padne
Další z nás se narodí
YOU SHALL WALK AGAIN, LET MY VOICE LEAD YOU
IN THE LIFELESS WE FOUND A NEW HOME
AND DEATH IS JUST THE BEGINNING IN THE CRUCIBLE OF THE UNDEAD
POWER WE DO NOT NEED, WE ARE POWER
OUR EMPIRE OF BONES WILL PREVAIL
BECAUSE DEATH IS JUST THE BEGINNING IN THE CRUCIBLE OF THE UNDEAD
UNDEAD, UNDEAD
BUDEŠ ZNOVU CHODIT, NECH SE VÉST MÍM HLASEM
V NEŽIVÉM NAJDEME NOVÝ DOMOV
A SMRT JE JEN ZAČÁTEK V KALICHU NEMRTVÝCH
NEPOTŘEBUJEME SÍLU, MY JSME SÍLA
NAŠE IMPÉRIUM Z KOSTÍ ZVÍTĚZÍ
PROTOŽE SMRT JE JEN ZAČÁTEK V KALICHU NEMRTVÝCH
NEMRTVÍ, NEMRTVÍ
The Burning Eye, Soulkeeper, deliver us, grant us strength
At last the dim light of mankind flares up against the black tide of revenants
Hořící oko, Strážce duší, doveď nás, dej nám sílu
Konečně slabé světlo lidstva vzplane proti černému příboji zmrtvývstalých
You shall walk
Imprisonment it wanes
The wards are fading
And can never last
You shall
Budeš chodit
Uvezněn
Ochrany slábnou
A nikdy nevydrží
Ty budeš
YOU SHALL WALK AGAIN, LET MY VOICE LEAD YOU
IN THE LIFELESS WE FOUND A NEW HOME
AND DEATH IS JUST THE BEGINNING IN THE CRUCIBLE OF THE UNDEAD
POWER WE DO NOT NEED, WE ARE POWER
OUR EMPIRE OF BONES WILL PREVAIL
BECAUSE DEATH IS JUST THE BEGINNING IN THE CRUCIBLE OF THE UNDEAD
UNDEAD
BUDEŠ ZNOVU CHODIT, NECH SE VÉST MÍM HLASEM
V NEŽIVÉM NAJDEME NOVÝ DOMOV
A SMRT JE JEN ZAČÁTEK V KALICHU NEMRTVÝCH
NEPOTŘEBUJEME SÍLU, MY JSME SÍLA
NAŠE IMPÉRIUM Z KOSTÍ ZVÍTĚZÍ
PROTOŽE SMRT JE JEN ZAČÁTEK V KALICHU NEMRTVÝCH
NEMRTV

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pandora's Box - The Ultimate Hell Frost Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.