Playlisty Kecárna
Reklama

I Ain't In Checotah Anymore - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Where 69 meets 40,
There's a single stop light town,
And back when I was really young,
A part of that burned down,
On any given Friday night,
We'd drive a hundred miles,
Between the Sonic and the Grocery Store,
Laughing all the while,
With as many friends as I could pack,
In my daddy's Ford,
But I ain't in Checotah anymore.
Kde šedesát devítka potkala čtyřicítku
Tam je zastávka v osvětleném městě
A kdysi, když jsem byla vážně malá
Část vyhořela
Jedné obyčejné páteční noci
Bychom ujeli stovký mílí
Mezi Sonicem a Grocery Store
Celou dobu se smáli
S tolika kámoši, kolik by se jen vlezlo
Ve Fordu mého táty
Ale už nejsem v Checotahu
My hotel in Manhattan,
Holds more people than our town,
And what I just paid for dinner,
Would be a down payment on a house,
I'd rather be tipping cows in Tulsa,
Than hailing cabs here in New York,
But I ain't in Checotah anymore.
Můj hotel na Manhattanu
Pojme víc lidí než naše město
A to, co jsem právě zaplatila za večeři
By mi stačilo na zaplacení domu
Raději bych pásla krávy v Tulse
Něž mávala na taxíky v New Yorku
Ale už nejsem v Checotahu
I'm in a world so wide,
It makes me feel small sometimes,
I miss the big blue skies,
the Oklahoma kind.
Jsem v tak divokém světě
Že se někdy cítím takhle malá
Chybí mi velké modré nebe
Jako mají v Oklahomě
In a world of long red carpets,
The bright lights of Hollywood,
All the paparazzi flashing,
Could make a girl feel pretty good,
You can get anything you want here,
Except a Wal-Mart store,
But I ain't in Checotah anymore.
Ve světě dlouhých červených koberců
Jasné hvězdy Hollywoodu
Všichni novnáři, foťáky blikají
Z toho se holka cítí sakra dobře
Můžeš tady mít, co cheš
Myslím, že i obchod WalMart
Ale už nejsem v Checotahu
I'm in a world so wide,
It makes me feel small sometimes,
I miss the big blue skies,
the Oklahoma kind.
Jsem v tak divokém světě
Že se někdy cítím takhle malá
Chybí mi velké modré nebe
Jako mají v Oklahomě
Where the Wildcats beat the Ironheads,
Old Settler's day and the Okrafest,
After prom, down at the bowling lanes,
Catching crappie fish in Eufaula lake,
I ain't in Checotah anymore.
Kde tým Wildcats poráží Ironheads
Den osadníků a Okrafest
Po promenádě, dole v úzkých uličkách
Chytám mizerné ryby v jezeře Eufaula
Už nejsem v Checotahu
I'm in a world so wide,
It makes me feel small sometimes,
I miss the big blue skies,
the Oklahoma kind,
But I ain't in Checotah,
No I ain't in Checotah,
Oh, there's nothing like Oklahoma.
Jsem v tak divokém světě
Že se někdy cítím takhle malá
Chybí mi velké modré nebe
Jako mají v Oklahomě
Ale nejsem v Checotahu
Ne, nejsem v Checotahu
Oh, nikde to není jako v Oklahomě
Where 69 meets 40,
There's a single stoplight town.
Tam, kde šesesát devítka potkala čtyřicítku
Tam je zastávka v osvětleném městě

Text přidala Silvík10

Video přidala Fashfeel

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Some Hearts

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.