Playlisty Kecárna
Reklama

Don't Forget To Remember Me - text, překlad

playlist Playlist
18 years have come and gone
For momma they flew by
But for me they drug on and on
We were loading up that Chevy
Both tryin' not to cry
Momma kept on talking
Putting off good-bye
Then she took my hand and said
'Baby don't forget
18 let příšlo a odešlo
Pro mámu to prostě uteklo
Ale pro mě se to pořád vleče
Oba jsme nakládali tu Chevy
A snažili se neplakat
Máma pořád mluví
A vytahuje to svoje sbohem
Pak mě vzala za ruku a řekla:
"Zlato, nezapomeň"
Before you hit the highway
You better stop for gas
There's a 50 in the ashtray
In case you run short on cash
Here's a map and here's a Bible
If you ever lose your way
Než vyrazíš na dálnici
Měla by ses zastavit na benzínce
Je jich 50 v popelníku
V případě, že máš hluboko do kapsy
Tady je mapa a tady je Bible
Pokud někdy ztratiíš cestu
Just one more thing before you leave
Don't forget to remember me'
Ještě jedna věc, než odejdeš
Nezapomeň si na mě vzpomenout
This downtown apartment sure makes me miss home
And those bills there on the counter
Keep telling me I'm on my own
And just like every Sunday I called momma up last night
And even when it's not, I tell her everything's alright
Before we hung up I said
'Hey momma, don't forget to tell my baby sister I'll see her in the fall
And tell mee-ma that I miss her
Yeah, I should give her a call
And make sure you tell Daddy that I'm still his little girl
Yeah, I still feel like I'm where I'm supposed to be
Don't forget to remember me'
Tenhle byt v dolním městě, chybí mi můj domov
A ty účty, tady v pokladně
Pořád mi říkají, že stojím na vlastních nohou
A jako každou neděli, minulou noc jsem volala mámě
A i když to tak není, řekla jsem jí, že je všechno v pořádku
Dřív, než jsme zavěsili a já jsem řekla:
"Hej, mami, nezapomeň říct mojí sestřičce, že ji uvidím padat
A řekni jí, že mi chybí
Yeah, měla bych jí zavolat
A ujistit se, žes řekla tátovi, že jsem pořád jeho malá holčička
Yeah, pořád se cítím, jak bych se cítit měla
Nezapomeň si na mě vzpomenout
Tonight I find myself kneeling by the bed to pray
I haven't done this in a while
So I don't know what to say but
'Lord I feel so small sometimes in this big ol' place
Yeah, I know there are more important things,
But don't forget to remember me
But don't forget to remember me'
Dneska jsem se přistihla, jak klečím u postele a modlím se
Už jsem to nějakou dobu nedělala
Takže nevím, co říct, ale
"Pane, někdy se cítím tak malá v tomhle starém velkém místě
Yeah, vím, že jsou důležitější věci
Ale nezapomeň si na mě vzpomenout
Ale nezapomeň si na mě vzpomenout"

Text přidala Silvík10

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Some Hearts

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.