Kecárna Playlisty
Reklama

Hopes and Dreams - Aria R. - text, překlad

playlist Playlist
I know that there’s no hope
Hiding in this cruel world
Já vím, že v tohle krutém světě
Není žádná naděje
Yet you don’t stop trying
How do you keep on smiling?
Ale ty se nepřestáváš snažit
Jak se dokážeš pořád usmívat?
Standing here, in the end
Can’t you see I’m your best friend?
Stojíš tu, na konci
Copak nevidíš, že jsem tvůj nejlepší kamarád?
Stars blazing through the sky
It is time to say goodbye
Hvězdy planou nebesy
Je na čase říci své sbohem
Why do you still hold on?
You cannot save anyone
Proč se stále snažíš?
Nemůžeš zachránit nikoho
How many resets did it take
To finally reach this happy ending?
In order to keep on playing
There is no choice, I’ll tear it all away!
Kolik resetů tě stálo,
Než jsi dosáhlo tohohle šťastnéhi konce?
Abychom mohli dál hrát
Není na výběr, všechno to zničím!
Something deep down, resonating
What is this warm sensation deep inside?
Patiently looking right through me,
Can you see all the feelings that I hide?
Hluboko uvnitř něco rezonuje
Co je tenhle hřejivý pocit hluboko v mém nitru?
Trpělivě si mě prokouklo,
Vidíš všechny ty pocity, které schovávám?
This is the price that I have to pay
If I want to keep you around me
I’ll force you to reset everything
Bring it all back down to zero!
Toto je cena, kterou musím zaplatit,
Abys zůstalo se mnou
Přinutím tě, abys všechno resetovalo
Vrátilo všechno na začátek!
You’re the only one who understands
What it’s like to feel this lonely
Internally begging, don’t resist
Can you see my true intentions?
Jsi jediné, kdo rozumí,
Jaké to je cítit se takhle osamělý,
Vnitřně prosím, neodolávej
Nevidíš mé opravdové úmysly?
I know that there’s no hope
Hiding in this cruel world
Já vím, že v tohle krutém světě
Není žádná naděje
Yet you won’t stop trying
How do you keep on smiling?
Ale ty se nepřestáváš snažit
Jak se dokážeš pořád usmívat?
-Backup chorus/Memories- Společně sedíme na polích květin,
Sníme společné sny o slunečním svitu
Sitting together in fields of flowers,
Sharing similar dreams of sunlight
Vyřčené sliby svázané rudou stuhou
Doufáme, že je všechny osvobodíme
Spoken promises laced in red ribbon,
Hoping to one day free all of them
Děláme hlouposti, pitvoříme se
Všechno to byla zábava, až do onoho dne
Joking around, making silly faces
It was all fun until that day came
Pod povrchem, jak jsme mohli vědět,
Že se naše plány rozplynou v prach?
Under the surface, how could we have known
That our plan would fall to pieces?

Toto je cena, kterou musím zaplatit,
Abys zůstalo se mnou
Přinutím tě, abys všechno resetovalo
Vrátilo všechno na začátek?!
This is the price that I have to pay
If I want to keep you around me
I’ll force you to reset everything –
Why can you not just let me win?!
Jsi jediné, kdo rozumí,
Jaké to je cítit se takhle osamělý,
Vnitřně prosím, neodolávej
Takže prosím, přestaň bojovat a vzdej se!
You’re the only one who understands
What it’s like to feel this lonely
Internally begging, don’t resist
So please stop fighting and just give in!
Chci se jen držet kamaráda, který mi chybí
Ale všechno tohle bojování... Nic z toho jsem nechtěl!
I just want to hold on to a friend I miss
But all this fighting… I never wanted all this!
I zahalena temnotou,
Má duše byla přitahována tvým světlem
Laskavostí, kterou jsi mi dalo
Se vzdám a ukončím tento nesmyslný boj
Even when clouded by darkness,
My soul is gravitating to your light
With the kindness that you gave me
I will give in and end this pointless fight
Stojím ve světě pokrytém hvězdným prachem
Rozsvěcuji stíny, jež jsem stvořil
Přestože jsem všechno zkazil
Myslím, že ještě můžu udělat jednu věc
Standing in a world draped with stardust
Lighting up shadows I created
Even though I messed up everything,
I think there’s still one thing I can do
Je už moc pozdě tě o něco požádat?
Doufám, že mi jednou odpostíš
Ještě před tím, než všechno skončí
Ti chci jenom řict, že je mi to líto
Is it too late to ask anything?
I hope you can someday forgive me
Before everything comes to an end
I just want to say that I’m sorry
Já vím, že v tomhle krutém světě
Se skrývá naděje
I know that there’s still hope
Hiding in this cruel world
Když tě vidím, jak se stále snažíš...
Musím se dál usmívat
Seeing you all trying…
I’ll have to keep on smiling
Protože vím, že nakonec
Jsem našel skvělého nového kamaráda
Knowing that in the end
I had found a great new friend
Neboj se o mě, pokud brečím
Jsem připravený říci své sbohem
Don’t worry if I cry
I’m ready to say goodbye

Text přidala Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aria R.

Reklama

Undertale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.