Playlisty Kecárna
Reklama

Bergentrückung (ASGORE) - Chi Chi - text, překlad

playlist Playlist
Through the years, it remains
- blood I’ve spilt on these plains.
Though it burns, I shan’t fall;
For the hope of many I shall bear it all
Navzdory všem rokům, krev, jež jsem prolil,
Stále zůstává na těchto planinách.
Přestože to pálí, nesmím padnout;
Ve jménu naděje svého lidu to musím všechno snést
I ask not for you to spare me,
Ask me not to show you mercy.
Through the fire our fight will not tire,
But still I shall bare my sins...
Nežádám tě, abys mě ušetřilo,
Nežádej mne, abych se slitoval.
Navzdory plamenům, náš boj neustane,
Ale já stále musím nést své hříchy...
I ask not you to forgive me,
Ask me not, the future I see.
Only in the wake of our sins,
Can we see this all to the end.
Nežádám tě, abys mi odpustilo,
Nežádej mne popsat budoucnost, jež vidím.
Jen u zrození našich hříchů
To můžeme všechno skončit.
Even now...
I can still recall her voice
Throughout my memories and now,
I can still recall his touch
Throughout my memory, but still,
Dokonce i teď...
Mám její hlas stále
Ve svých vzpomínkách, i teď
Mám jeho dotek
Ve své paměti, ale stále
We tread on this battle without fail,
Whether we prevail
Kráčíme dál touto bitvou, aniž bychom selhali,
Zdali převládneme
Our destiny
Shows that we
can never run away;
To this day,
We still mark our way. (Even now,)
Though the tears
Are streaming down my eyes, I..
Náš osud
je důkazem, že
nikdy neutečeme;
Do dnešního dne
stále značíme svou cestu. (Dokonce i teď,)
Přestože mi slzy
stékají po tváři, já..
Long since we have waited
to see the morning light.
Leading on my people,
I will end this hopeless blight.
Rising from the mountain,
a new dawn will await.
Taking back the surface,
our hopes will never break.
Již dlouhá léta jsme čekali
na výjev ranního světla.
Povedu svůj lid,
učiním konec tomuto beznadějnému neštěstí.
Vystoupíme z této hory
a znovu se rozední
Ani když se vátíme na povrch,
naše naděje nepohasnou.
As a king you shan’t falter,
As a king you must stay strong,
Even when your heart breaks
to the people you belong.
Jako král nesmíš zaváhat,
Jako král musíš zůstat silný,
Ani když tvé srdce pukne
a ztratíš ty, k nimž patříš.
Cast me into darkness,
punish me for my heinous crimes.
No matter the payment
to avenge what was mine,
to the end of the line
I will see it all in time
to the end of the line
Uvrhni mne do temnoty,
trestej mne za mé ohavné zločiny
Nezávisle na ceně,
abych pomstil, co bylo mé,
Až do konce,
Všechno to časem uvidím,
Až do konce
The battle’s beginning,
Our battle will finally commence...
Bitva začíná
Naše bitva bude koncečně zahájena...

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Undertale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.