Playlisty Kecárna
Reklama

ASGORE - Adrisaurus - text, překlad

playlist Playlist
Come now, child – don’t give me that frown
It's no use, I won't be talked down
Your determination is strong
Now fight! Stand your ground!
Ale no tak, dítě - nemrač se na mě tak
Nemá to cenu, nemužeš mě přemluvit
Tvá odhodlanost je silná
Teď bojuj! Udrž si svou pozici!
My desire for mankind’s demise
Filled them with the strength to survive
Hopes and dreams my kin would fulfill
Were inspired by lies
Má touha po smrti lidstva
Ho naplnila silou přežít
Naděje a sny, kterých by můj druh dosáhl,
Byli postaveny na lžích
I’m just a broken shell of what I was
A coward hiding from the truth
Jsem jen vybledlý stín toho, kým jsem býval
Zbabělec, jenž se skrývá před pravdou
The voices in my head
Tell me “run away!”
But I must lead my kin
Lest, they go astray
Hlasy v mé hlavě
Mi říkají "uteč!"
Ale musím vést svůj rod,
Aby nesešli z cesty
I cannot even look you in the eyes, but...
You realize that this is fate
There is no turning back
Yet even still, I dither to attack
The whole kingdom’s pinned their hopes and dreams on me
Nemohu se ti ani podívat do očí, ale...
Uvědom si, že toto je osud
Není návratu
Ale přesto se stále zdráham zaútočit
Celé království do mě vložilo své naděje a sny
Am I a sage or a murderer?
Tainted with the souls of your kind
Human, don’t give up – the time is now
Your determination will set you free
Jsem mudrc nebo vrah?
Poskrvněn dušemi tvého druhu,
Člověče, nevzdávej se - teď nadešel čas
Tvá odhodlanost tě osvobodí
This is the end
Will you fight or defend?
Could I still make amends?
Am I fit to be called...
The King of the Mountain
The Grand Spear of Justice
The Savior of Monsters
Toto je konec
Budeš bojovat nebo se bránit?
Můžeme se ještě dohodnout?
Zasloužím vůbec si být nazýván...
Kral hory
Velký oštěp spravedlnosti
Zachránce Nestvůr

Text přidala Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Adriana Figueroa

Reklama

Undertale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.