Playlisty Kecárna
Reklama

Sálmarnir - text, překlad

playlist Playlist
The mighty one, God the Lord
Speaks and summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets
Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth
Ty mocný, pane Bože
Hovoříš a svoláváš Zemi od východu slunce na místo, kde zapadá
Bez Sióna, dokonalosti krásy, Bůh svítí
Our God comes and does not keep silent, a devouring fire is before him
And a mighty tempest all around him
Náš Bůh přichází a mlčí, pohlcující oheň je před ním
A mocná bouře všude kolem něj
Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth
He calls to the heavens above and to the earth, that he may judge his people
Bez Sióna, dokonalosti krásy, Bůh svítí
Volá na nebesa nahoře a na zem, aby mohl soudit svůj lid
"Gather to me my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice!"
The heavens declare his righteousness, for God himself is judge
"Shromážděte mi své věrné, kteří se mnou uzavřeli smlouvu obětí!"
Nebesa prohlašují jeho spravedlnost, protože sám Bůh je soudce

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Define The Great Line

Reklama

Underoath texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.