Playlisty Kecárna
Reklama

Catch Myself Catching Myself - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This time I am falling further away
Nothing has changed
Nothing has changed like I said it would
Faster towards the ground
That's where they wait, where they wait for me and enter my veins
I feel them crawling through my skin
Collecting my nerves that they feed to their children
I swear it has to stop, 'cause there is nothing left to give
Nothing left to give
Tentokrát padám dál
Nic se nezměnilo
Nic se nezměnilo jak jsem říkal že by mohlo
Rychleji k zemi
To je kde oni čekají, kde čekají na mě a vstupují do mých žil
Cítím je plazit se skrz moji kůži
Shromaždují mé nervy kterými krmí své děti
Přísahám že tohle musí přestat, protože zde nic nezbylo co můžu dát
Nic nezbylo co můžu dát
I'll be the victor!
I will destroy them!
Budu vítězem!
Zničím je!
I wanna watch them burn it down
So I can breathe again
Chci je vidět spálené
pak můžu znovu dýchat
Inhale 'cause after tonight, I won't be the same
Exhale and find my feet on the ground
(I'm not the same anymore)
(I'm not the same anymore)
As I sink down into the floor
And the walls are caving in
And I don't believe in them anymore
Now I try to balance my walk
I am coming down alone
And I have to get them out of my head
Nadechni se protože po dnešním večeru,nbudu stejný
Vydechni a najdi mé nohy na zemi
(Již nejsem stejný)
(Již nejsem stejný)
Jelikož se propadám do dna
A zdi se propadly
A již jim nevěřím
Teď se snažím vyvážit mou chůzi
Sestupuji sám
A musím je dostat pryč z mé hlavy
I wanna watch them burn it down
So I can breathe again
I wanna watch them burn it down
So I can breathe again
Chci je vidět spálené
pak můžu znovud dýchat
Chci je vidět spálené
pak můžu znovud dýchat
One breath at a time, I'll be just fine
'Cause I'll be right on the inside
I steady my hands, inside of my shell
And wait till their backs are turned
Oh, inside of my head
Where they thought they would win
But I got them right where I want them
Pushed to either side
I'm burning them alive
I hear them, begging and pleading
Jeden nádech v čase, a budu v pohodě
Protože budu na správné straně
Ustálím mé ruce, uvnitř mého trupu
A čekám dokuď jsou otočeni zády
Ó, uvnitř mé hlavy
Kde si mysleli že by mohli zvítězit
Ale dostal jsem je přesně tam kde je chci mít
Tlačený na obou stranách
Pálím je zaživa
Slyším je , žebrat a prosit

Text přidal scream2

Video přidala Janka17

Překlad přidal daretow

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Anthology: 1999–2013

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.