Playlisty Kecárna
Reklama

Evil But Innocent - text, překlad

playlist Playlist
The overwhelmingly force I always belong (Always will)
However good or bad the result is
Just throw it away, when I get bored
Presvedčujúca sila čo mi vždy patrí (Vždy bude)
Hoci dobrú alebo zlú vysledok je
Že sa jej zbavím, keď sa nudím
This miracle that I made and I left in the world (As a joke)
It's like an innocently ego, so there is nothing else
Tento zázrak čo som stvoril a nechal vo svete (Ako vtip)
Je ako nevinné ego, tak už tu nič nie je
By force I gave
What do you show to me?
Before I'm bored
You make me enough
Silou som dal
Čo mi ukážeš?
Než sa začnem nudit
Spraviš ma dostatočným
By life I gave
What do you sing for me?
Before I'm bored
You make me be pleased
Životom som dal
Čo pre mňa spievaš?
Než sa začnem nudit
Spraviš ma šťastným
If your life is shattered
I revive you over and over again
Make me be pleased so grandly
Ak tvoj život je zničený
Obnovím ho zas a zas
Spraviš ma ohromne štastným
By force I gave
What do you show to me?
Before I'm bored
You make me enough
Silou som dal
Čo mi ukážeš?
Než sa začnem nudit
Spraviš ma dostatočným
By life I gave
What do you sing for me?
Before I'm bored
You make me be pleased
Životom som dal
Čo pre mňa spievaš?
Než sa začnem nudit
Spraviš ma šťastným
What is right?
What is wrong?
I decide it by this force
Čo je dobré?
Čo je zlé?
Rozhodol som to tou silou
What is right?
What is wrong?
It's all the same to me!
Čo je dobré?
Čo je zlé?
Je to pre mňa vždy to isté
Incantation that fills with empty me, empty body
It Just fills with my eternity
Kliadba čo splíva s mojou prázdnotou, prázdnym telom
Splíva s mojou večnosťou

Text přidal JuVA624

Text opravil JuVA624

Video přidal JuVA624

Překlad přidal JuVA624

Překlad opravil JuVA624

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Boukun

Reklama

UNDEAD CORPORATION texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.