Playlisty Kecárna
Reklama

Nyarlathotep - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Reveak thy name!Osvoboď své jméno!
What is your essence? Jaká je tvá esence?
The creation of ashes and anger Tvorba popela a hněvu
Thy face is covered by whispers and shadows Tvá tvář je zakryta šepoty a stíny
Open Thy secrets and tell me, Otevři svá tajemství a řekni mi
What brought you here? Co tě sem zaneslo?
Death and darkness follow Thy steps. Smrt a temnota následují tvé kroky
You burn and left behind the places of hangmen Hoříš a opouštíš místo katů
And disappear into the blackness
around the face of my beloved.
A mizíš do černoty
Kolem tváře mé milované
Heat and light are devouring us
inside the dead womb of emptiness
Žár a světlo nás pohlcují
Uvnitř mrtvé hrobky prázdnoty
Is there hope it will let us out? Je tu naděje, která nás pustí ven?
No! Ne!
And when you will aks why is it so cold, A když se zeptáš, proč je tu tak chladno
My finger will point to it,
so don't be scared.
Můj prst na to ukáže
Takže se neboj
The end is nigh Konec je noc
His shadow is crawling behind your back. Jeho stín se plazí za tvými zády
How did we anger the lords? Jak jsme naštvali pány?
Why does the curse follow us? Proč nás následuje kletba?
Is there an answer? Je tu odpověď?
No Ne
There's only a silence Je tu jen ticho

Text přidal Baphomet

Video přidal Baphomet

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kadath

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.