Playlisty Kecárna
Reklama

Azathoth - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

In the blind triumph of madnessVe slepém triumfu šílenství
The Universe Gods are dancing, Vesmír Bohů tančí
And obscured drums beat and silent moans of
the cursed flutes accompany them.
A zatemnělé bubny bijí a tiché sténání prokletých fléten je doprovází
But somewhere beyond the seas you've never seen Ale někde za moři jsi nikdy nebyl zahlédnut
There are mysterious dolphins and
nymphs swimming unseen
Jsou tu tajemní delfíni a
Nymfy neviděně plavající
And I will be there. A budu tu
And I often ask myself what am I doing here. A občas se sebe ptám, co tu dělám
Reigning on the throne among my walls Vládnu na trůně mezi mými zdmi
Creating and devouring myriads of planets. Tvořím a pohlcuji myriády planet
I hope to feel just one drop of light,
greedily biting into an endless chaos,
Doufám, že ucítím alespoň jednu kapku světla
Lačně se zakusující do nekonečného chaosu
But I'm blind and mad as any other God. Ale jsem slepý a šílený jako jiný Bůh
This is the place I was born,
and here I will be destroyed.
Tohle je místo, kde jsem se narodil
A tady budu zničen
And we'll perform our dance together
with Azathoth's flutes,
A spolu si zatančíme
S Azathothovými flétnami
As dark,
eyeless, voiceless
and insane
as the universal chaos itself.
Jako temnota
Bez očí, bez hlasu
A šílený
Jako samotný vesmírný chaos

Text přidal Baphomet

Video přidal Baphomet

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kadath

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.