Playlisty Kecárna
Reklama

Funky Fresh Country Club - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Funky fresh tunes
And you're walking down the street
And you're trying to find the girl
That you really want to meet
Funky svěží melodie
A ty jdeš po ulici
A snažíš se najít tu dívku
Kterou opravdu chcete potkat
You're flying past the reef
And you're drinking shrunking heads
You wake up in the morning
And you wish that you were dead
Létáte za útesem
A pijete zmenšující se hlavy
Probudíte se ráno
A přejete si, abyste byli mrtví
As you stagger home
In the blackest form of night
The rollers out in force baby
They're looking for a fight
Jak se potácíte doma
V nejčernější formě noci
Válečky ven v platnost, zlato
Hledají boj
You try to play the game
You try to pass the test
But the only thing in sight baby
Is the sight of your arrest
Pokoušíš se hrát hru
Pokoušíš se složit test
Ale jediná věc v dohledu, baby
Je pohled na vaše zatčení
Jail cell - living hell
Cains off me I'm free
Doing time - one more time
Mine, all mine, all mine
Vězení - živé peklo
Vypíná mě, jsem volný
Dělat čas - ještě jednou čas
Moje, celá moje, celá moje
Now the country club is cold
And the country club is mean
The attendants at the country club
Ain't something to be seen
Nyní je country klub studený
A country klub je zlý
Účastníci v country klubu
Není nic co by mělo být viděno
If you're messing with my girl
You're messing with your life
Cause I'm gonna cut you
With a big, big knife
You bet your fuckin' life!
Jestli si pohráváte s mojí dívkou
Pohráváte si se svým životem
Protože, já tě odříznu
S velkým, velkým nožem
Vsaď svůj zasraný život!
Now as you stagger home
In the blackest form of night
The rollers out in force baby
They're looking for a fight
Nyní, jak se potácíš doma
V nejčernější formě noci
Válečky ven v platnost, baby
Hledají boj
You try to play the game
You try to pass the test
But the only thing in sight baby
Is the sight of your arrest
Pokoušíš se hrát hru
Pokoušíš se složit test
Ale jediná věc v dohledu, baby
Je pohled na tvoje zatčení
Jail cell - living hell
Cains off me I'm free
Doing time - one more time
Mine, all mine, all mine
Vězení - živé peklo
Vypínání mě, jsem volný
Dělat čas - ještě jednou čas
Moje, celá moje, celá moje
I wanna tell you a story baby
I hope you wanna hear
I wanna tell you a story baby
I hope you wanna hear
Chci ti vyprávět příběh, baby
Doufám, že ho chceš slyšet
Chci ti vyprávět příběh, baby
Doufám, že ho chceš slyšet
Going downtown in the back of a car
Some motha'fucka' left the door ajar
Remember what your parents said
Be home by eight and in your bed
Jdoucí městem dozadu za auto
Někteří zkurvysynové nechali dveře pootevřené
Pamatuj si, co ti řekli tvoji rodiče
Buď doma v osm a ve své posteli
Now as you stagger home
In the blackest form of night
The rollers out in force baby
They're looking for a fight
Nyní, když se potácíš doma
V nejčernější formě noci
Válečky ven v platnost, baby
Hledají boj
You try to play the game
You try to pass the test
But the only thing in sight baby
Is the sight of your arrest
Pokoušíš se hrát hru
Pokoušíš se složit test
Ale jediná věc v dohledu, baby
Je pohled na tvoje zatčení
Jail cell - living hell
Cains off me I'm free
Doing time - one more time
Mine, all mine, all mine
Vězení - živé peklo
Vypínání sebe, jsem volný
Dělat čas - ještě jednou čas
Moje, celá moje, celá moje

Text přidal atblatex

Video přidal atblatex

Překlad přidala Kaculi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

As ugly as they wanna be

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.