Playlisty Kecárna
Reklama

Mirrors (Justin Timberlake Cover) - text, překlad

playlist Playlist
Aren't you somethin' to admire?
Cause your shine is somethin' like a mirror
And I can't help but notice
You reflect in this heart of mine
If you ever feel alone and
The glare makes me hard to find
Just know that I'm always
Parallel on the other side
Nejsi ty něco k obdivu
Protože tvá záře je něco jako zrcadlo
A nemůžu nevšimnout
Jak se odrážíš v mém srdci
Jestli se někdy cítíš sama a
Skrz tu záři to bylo pro mě těžké na to přijít
Věř, že já jsem vždy
Souběžný na druhé straně...
Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul
I can tell you there's no place we wouldn't go
Just put your hand on the glass
I'll be tryin' to pull you through
You just gotta be strong
Protože s tvou rukou v ruce a plnou kapsou duše
Ti můžu říct, že není místo kam bychom nemohli
Prostě polož ruku na minulost
Snažím se tě ní protáhnout
Prostě musíš být silná
I don't wanna lose you now
I'm lookin' right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back to you once I figured it out
You were right here all along
Protože teď tě nechci ztratit
Dívám se přímo na druhou půlku mě samotného
Prázdno, které sedělo v mém srdci
Je místem, které teď vyplňuješ ty
Ukaž mi, jak mám teď bojovat
A já ti řeknu, zlato, bylo to jednoduché
Přijdu za tebou, až zjistím
Že jsi tady byla celou dobu
It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside of me
And now it's clear as this promise
That we're making
Two reflections into one
'Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me
Je to jako bys byla mým zrcadlem
Mým zrcadlem, které na mě zírá
Nemohl bych být nijak větší
S nikým jiným vedle mě
A nyní je to tak jasné jako slib
Že vytváříme
Dva odrazy v jeden
Protože, to je jako bys byla moje zrcadlo
Mým zrcadlem, které na mě zpátky zírá, zpátky na mě
A mirror with a simple purpose
Fall deep into a reflective service
And I'm getting nervous cause the more I think we are perfect together
The more you think we are worthless and wether
Or not you choose to stay is beyond me
I promise I'm as happy as I'll ever be
Don't you see us we are two peas in a pod
And it's odd that my soul and my bod
Would deteriorate if you shatter the glass
In this mirror I see fate
So fuck the past we'll just
Take a break and start over
Here's to a clean slate
Now come on over
Zrcadlo s jednoduchým cílem
Upadá hluboko do zrcadlející služby
A já jsem nervózní protože, moc myslím na to jak
jsme perfektní
Čím víc myslíš, tím jsme bezzcenější a vůdčí
Nebo sis nevybrala zůstat za mnou
Slibuji, že sem šťastný tak jako nikdy
Nevidíš že jsme dva hrášky v lusku
A je to zvláštní, že moje duše a můj tělo
Se zhoršuje když se tříští sklo
V tomhle zrcadlu vidím osud
Tak srát na minulost, my si jen
Bereme přestávku a začínáme
Zde s čistým štítem
teď pojď
I'm lookin' right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back to you once I figured it out
You were right here all along
Dívám se přímo na druhou půlku mě samotného
Prázdno, které sedělo v mém srdci
Je místem, které teď vyplňuješ ty
Ukaž mi, jak bojovat pro teď
A já Ti řeknu, zlato, to bylo jednoduché
Příjdu za tebou, až zjistím
Že jsi tady byla celou dobu
It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside of me
And now it's clear as this promise
That we're making
Two reflections into one
'Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me
Je to jako bys byla mým zrcadlem
Mým zrcadlem, které na mě zírá
Nemohl bych být nijak větší
S někým jiným vedle mě
A nyní je to tak jasné jako slib
Že vytváříme
Dva odrazy v jeden
Protože, to je jako bys byla moje zrcadlo
Mým zrcadlem, které na mě zpátky zírá, zpátky na mě
And girl you're my reflection, and all I see is you
My reflection, in everything I do
And girl you're my reflection and all I see is you
My reflection, in everything I do
And girl you're my reflection and all I see is you
My reflection, in everything I do
And girl you're my reflection and all I see is you
My reflection, in everything I do, do, do
Holka, jsi mým odrazem, vidím jen tebe
Můj odraz, ve všem co dělám
Jsi mým odrazem a vidím jen tebe
Můj odraz, ve všem co dělám
Holka, jsi mým odrazem, vidím jen tebe
Můj odraz, ve všem co dělám
Jsi mým odrazem a vidím jen tebe
Můj odraz, ve všem co dělám, dělám dělám, dělám

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mirrors (Justin Timberlake Cover) - Single

Reklama

Tyler Carter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.