Playlisty Kecárna
Reklama

Redecorate - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There was a wonderful structure to the city
And it put my cares to rest
K tomu městu se vázala nádherná struktura
A to udrželo můj zájem stranou
Taking inventory of his life
Seeing snapshots chronologically inline
Something told him he should look around and tidy up
He collected many things but never quite enough
Tried looking at it from a new perspective
Flat on his back but he still heard the directive
Orders from that corner where that shadow always lived
Never asked permissions he just hopes that they forgive
Dělal inventuru jeho života
Viděl momentky chronologicky postavené
Něco mu říkalo, že by se měl porozhlédnout a uklidit
Posbíral spoustu věcí, ale nikdy ne dost
Pokusil se na to podívat z nové pespektivy
Rovně na jeho zádech, ale pořád slyšel ty příkazy z toho rohu kde vždycky žil ten stín
Nikdy se neptal na svolení, jen doufá že mu odpustí
I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
'Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?
Nechci takhle pokračovat
Aspoň mě nech uklidit si pokoj
Nechci takhle odejít
Protože poslední věc co chci udělat, je
Donutit mé lidi udělat rozhodnutí
když si neví rady, oh
Měli by to nechat vystavený
nebo redekorovat?
Blankets over mirrors, she tends to like it
She's not afraid of her reflection
But of what she might see behind it
She had plans to change her name
Just not the traditional way
Haunted by a couple big mistakes
She covers all the dents with the way she decorates
Then one night she got cold with no blankets on her bed
So she ripped them off the mirror, stepped back and she said
Deky přes zrcadla, většinou se jí to líbí
Nebojí se jejího odrazu
ale toho co by viděla za ním
Plánovala si změnit jméno
Jen ne v tradičním stylu
Pronásledována pár špatnýma chybama
Skrývá všechny ty promáčkliny tím, jak dekoruje
Pak jí jednoho večera byla zima bez dek na posteli
Tak je strhla ze zrcadla, udělala krok vzad a řekla
I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
'Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?
Nechci takhle pokračovat
Aspoň mě nech uklidit si pokoj
Nechci takhle odejít
Protože poslední věc co chci udělat, je
Donutit mé lidi udělat rozhodnutí
když si neví rady, oh
Měli by to nechat vystavený
nebo redekorovat?
With the bells and the whistles scaled back
Like an isolated track
And he feels trapped when he's not inebriated
Fair to say he's fairly sedated most days of the week
He might have made it if he lived on a different street
I repeat, scaled back and isolated
He says he likes an open schedule but he mostly hates it
If you're running to his room, take a breath before you break-in
Put your ear up to the door, tell me can you hear him saying?
S těmi zvony a píšťalkami v pozadí
Jako izolovaný track
A cítí se uvězněný, když není opilý
Je pravda že je dost sedatovaný většinu dní v týdnu
Možná by to dokázal, kdyby žil na jiné ulici
Opakuji, v pozadí a izolovaný
Říká že má rád otevřený harmonogram, ale spíš to nesnáší
Když běžíš k jeho pokoji, nadechni se, než tam vrazíš
Dej ucho ke dveřím, a řekni mi že ho slyšíš říkat?
I don't want to go like this
At least let me clean my room
I don't want to leave like this
'Cause the last thing I want to do is
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display
Or redecorate?
I don't want to go like this (Go like this)
At least let me clean my room (Clean my room)
I don't want to leave like this (Leave like this)
'Cause the last thing I want to do is (To do is)
Make my people make decisions
Wondering what to do, oh
Should they keep it on display (On display)
Or redecorate?
Or redecorate?
Or redecorate?
Nechci takhle pokračovat
Aspoň mě nech uklidit si pokoj
Nechci takhle odejít
Protože poslední věc co chci udělat, je
Donutit mé lidi udělat rozhodnutí
když si neví rady, oh
Měli by to nechat vystavený
nebo redekorovat?
Nechci takhle pokračovat (Takhle pokračovat)
Aspoň mě nech uklidit si pokoj (Uklidit si pokoj)
Nechci takhle odejít (Takhle odejít)
Protože poslední věc co chci udělat, je (Chci udělat je)
Donutit mé lidi udělat rozhodnutí
když si neví rady, oh
Měli by to nechat vystavený (vystavený)
nebo redekorovat?
nebo redekorovat?
nebo redekorovat?

Text přidal LordEdmund

Video přidala teressawimme

Překlad přidala Rebus_Rebus

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Inspirací pro tuhle písničku byla smrt syna kamaráda Tylera. Ten kamarád mu řekl, že jeho pokoj neredekoroval - nechal všechno tak, jak to jeho syn nechal. (Rebus_Rebus)
Reklama

Scaled And Icy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.