Playlisty Kecárna
Reklama

Welcome To The Black Parade (My Chemical Roma.. - text, překlad

playlist Playlist
When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
He said, "Will you defeat them,
Your demons and all the non-believers?
The plans that they have made?
Because one day I'll leave you,
A phantom to lead you in the summer,
To join the black parade."
Když jsem byl mladý hoch
Můj otec mě vzal do města
Abych viděl pochodující kapelu
Řekl, "Synu, až vyrosteš
Byl bys spasitelem zlomených
Zbitých a zatracených?"
Řekl, "Budeš je bránit
Tvé démony i všechny nevěřící?
Plán které měli?
Protože jednoho dne tě opustím
Fantom tě vyvede do léta
Aby ses připojil k černému průvodu."
When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
Když jsem byl mladý hoch
Můj otec mě vzal do města
Abych viděl pochodující kapelu
Řekl, "Synu, až vyrosteš
Byl bys spasitelem zlomených
Zbitých a zatracených?"
Sometimes I get the feeling
She's watching over me.
And other times I feel like I should go.
When through it all, the rise and fall,
The bodies in the streets.
And when you're gone, we want you all to know:
Někdy mám pocit, že
Na mě dává pozor
A jindy mám pocit, že bych měl jít
I když skrz to všechny vzestupy a pády
Těla na ulicích
A když jsi pryč, chceme všechno znát:
We'll carry on, We'll carry on.
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And in my heart I can't contain it,
The anthem won’t explain it.
Budeme pokračovat, budeme pokračovat
A i když jsi mrtvý a pryč, věř mi
Tvá vzpomínka se
Ponese dál, se ponese dál
Hymna to nevysvětlí
A world that sends you reeling
from decimated dreams.
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back,
And let's shout out loud and clear.
Defiant to the end, we hear the call.
Svět který tě navíjí
Z decimovaných snů
Tvá bída a nenávist nás všechny zabije
Tak ji namaluj na černo a vezmi si ji zpět
A nech nás nahlas a jasně křičet
Vzdor až do konce, slyšíme to volání
To carry on, We'll carry on
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.
K pokračování, budeme pokračovat
A i když jsi mrtvý a pryč, věř mi
Tvá vzpomínka se
Ponese dál, se ponese dál
A i když jsi zlomený a poražený
Tvá unavená vdova pochoduje dál
On and on we carry through the fears,
Disappointed faces of your peers
Take a look at me,
'Cause I could not care at all.
Dál a dál se neseme napříč strachy
Zklamané tváře tvých vrstevníků
Podívej se na mě
Protože mě to nemohlo zajímat
Do or die,
You'll never make me.
Because the world
Will never take my heart.
Go on try,
You'll never break me.
We want it all,
We wanna play this part.
I won’t explain,
Or say I'm sorry.
I'm unashamed,
I’m gonna show my scar.
Give a cheer
For all the broken.
Listen here,
Because it´s who we are.
I'm just a man,
I'm not a hero.
Just a boy,
Who had to sing this song.
I'm just a man,
Not a hero.
I - Don’t – Care!
Dělej nebo zemři
Nikdy mě nezvládneš
Protože svět
Nikdy nepřijme mé srdce
Jdi to zkusit
Nikdy mě nezlomíš
Chceme to všechno
Chceme hrát tuhle část
Nevysvětlím to
Ani neřeknu, že je mi to líto
Jsem nezahanben
Ukážu svou jizvu
Poděkuju
Za všechny zlomené
Poslouchej
Protože tohle jsme
Jsem jen člověk
Nejsem hrdina
Jen kluk
Který musel zpívat tuto píseň
Jsem jen člověk
Ne hrdina
Mě - to - nezajímá!
We´ll carry on, We'll carry on
And though you're dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Well carry on.
And though you're broken and defeated,
The weary widow marches on.
Půjdeme dál, půjdeme dál
A i když jsi mrtvý a pryč, věř mi
Tvá vzpomínka se
Ponese dál, se ponese dál
A i když jsi zlomený a poražený
Tvá unavená vdova pochoduje dál
Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part
Dělej nebo zemři
Nikdy mě nezvládneš
Protože svět
Nikdy nepřijme mé srdce
Jdi to zkusit
Nikdy mě nezlomíš
Chceme to všechno
Chceme hrát tuhle část
Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part
Dělej nebo zemři
Nikdy mě nezvládneš
Protože svět
Nikdy nepřijme mé srdce
Jdi to zkusit
Nikdy mě nezlomíš
Chceme to všechno
Chceme hrát tuhle část
WE'LL CARRY ON PŮJDEME DÁL

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jan Kopečný

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.