Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Strike a pose
Strike a pose
Drž pózu
Drž pózu
Vogue, vogue, vogue
Vogue, vogue, vogue
Móda, móda, móda
Móda, móda, móda
Look around, everywhere you turn is heartache
It's everywhere that you go (look around)
You try everything you can to escape
The pain of life that you know (life that you know)
Rozhlédni se, kamkoliv se otočíš, tam je zármutek
Je kamkoliv jdeš (rozhlédni se)
Snažím se o všechno, čemu můžeš uniknout
Bolest života, kterou znáš (život, který znáš)
When all else fails and you long to be
Something better than you are today
I know a place where you can get away
It's called a dance floor
And here's what it's for
Když všechno ostatní selhává a ty toužíš být
Něčím lepším, než jsi dneska
Znám místo, kam se můžeš dostat
Říká se mu taneční parket
A o tomhle to je
So come on, vogue
Let your body move to the music (move to the music)
Hey, hey, hey
Come on, vogue
Let your body go with the flow (go with the flow)
You know you can do it
Tak pojď, módo
Nech své tělo hýbat se do muziky (hýbej se do muziky)
Hey, hey, hey
Pojď, módo
Ať tvé tělo jde s proudem (jde s proudem)
Víš, že to zvládneš
All you need is your own imagination
So use it, that's what it's for (that's what it's for)
Go inside for your finest inspiration
Your dreams will open the door (open up the door)
Všechno, co potřebuješ, je tvá vlastní představivost
Tak ji použij, o tom to je (o tom to je)
Jdi do dovnitř, abys našla tu nejlepší inspiraci
Tvé sny otevřou dveře (otevři dveře)
It makes no difference if you're black or white
If you're a boy or a girl
If the music's pumping it will give you new life
You're a superstar, yes, that's what you are, you know it
Není rozdíl, zda jsi černá nebo bílá
Zda jsi holka nebo kluk
Pokud hudba čerpá, dá ti nový život
Jsi superhvězda, ano, to jsi, víš to
Come on, vogue
Let your body groove to the music (groove to the music)
Hey, hey, hey
Come on, vogue
Let your body go with the flow (go with the flow)
You know you can do it
Pojď, módo
Rozpohybuj své tělo do hudby (rozpohybuj se do hudby)
Hey, hey, hey
Pojď, módo
Nech své tělo jít s proudem (jít s proudem)
Víš, co můžeš udělat
Beauty's where you find it
Not just where you bump and grind it
Soul is in the musical
That's where I feel so beautiful
Magical, life's a ball
So get up on the dance floor
Krása je to, co najdeš
Ne tam kde narážíš a brousíš
Duše je v muzikálu
To je tam, kde se cítím tak krásná
Magicky, život je bál
Tak se postav na parket
Come on, vogue
Let your body move to the music (move to the music)
Hey, hey, hey
Come on, vogue
Let your body go with the flow (go with the flow)
You know you can do it
Tak pojď, módo
Nech své tělo hýbat se do muziky (hýbej se do muziky)
Hey, hey, hey
Pojď, módo
Ať tvé tělo jde s proudem (jde s proudem)
Víš, že to zvládneš
Vogue (Vogue)
Beauty's where you find it (move to the music)
Vogue (Vogue)
Beauty's where you find it (go with the flow)
Móda (móda)
Krása je to, co najdeš (hýbej se do hudby)
Móda (móda)
Krása je to, co najdeš (hýbej se do hudby)
Greta Garbo, and Monroe
Dietrich and DiMaggio
Marlon Brando, Jimmy Dean
On the cover of a magazine
Greta Garbo a Monroe
Dietrich a DiMaggio
Marlon Brando, Jimmy Dean
Na obalech časopisu
Grace Kelly; Harlow, Jean
Picture of a beauty queen
Gene Kelly, Fred Astaire
Ginger Rogers, dance on air
Grace Kelly, Harlow, Jean
Fotografie krásné královny
Gene Kelly, Fred Astaire
Ginger Rogers, tanec ve vzduchu
They had style, they had grace
Rita Hayworth gave good face
Lauren, Katherine, Lana too
Bette Davis, we love you
Měli styl, měli půvab
Rita Hayworth měla hezkou tvář
Lauren, Katherine, Lana také
Bette Davis, milujeme tě
Ladies with an attitude
Fellows that were in the mood
Don't just stand there, let's get to it
Strike a pose, there's nothing to it
Dámy s přístupem
Kolegové, kteří měli náladu
Nestůj tam jen tak, pojďme na to
Drž pózu, není na tom nic
Vogue, vogue Móda, móda
Oh, you've got to
Let your body move to the music
Oh, you've got to just
Let your body go with the flow
Oh, you've got to
Vogue
Oh, máš to
Nech své tělo hýbat se v hudbě
Oh, máš to
Ať tvé tělo jde s proudem
Oh, máš to
Móda

Text přidala The_Prophet

Video přidala The_Prophet

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kateřina Brožová

Reklama

Tvoje tvář má známý hlas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.