Playlisty Kecárna
Reklama

Tell Him (Barbra Streisand & Celine Dion) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh - what if
There's another one he's thinking of
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do
Bojím se
Tak se bojím ukázat, že se starám
Bude si myslet, že jsem slabá
Když se třesu, když mluvím?
Oooh - co když
Myslí na někoho jiného
Možná je zamilovaný
Cítila bych se jako blázen
Život umí být krutý
Nevím, co dělat
I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by
Byla jsem tu
Se svým srdce na dlani
Ale co musíš pochopit
Nemůžeš se vzdát šance
Že tě láska obejde
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Stoupá v jeho očích
Natáhni se k němu
A šeptej
Něžná slova, tak jemná a sladká
I'll hold him close to feel his heart beat Budu ho držet blízko, abych cítila tlukot jeho srdce
Love will be the gift you give yourself Láska bude darem, který si dáváš
Touch him
With the gentleness you feel inside
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's mean to be
All in time you'll see
Dotkni se ho
Jemností kterou cítíš uvnitř
Tvá láska nemůže být popřena
Pravda bude vypuštěna
Budeš mít, co ti je souzeno
Časem uvidíš
I love him
Of that much I can be sure
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say
Miluji ho
Tím si jsem jistá
Nemyslím, že mohla snést
Když ho nechám odejít
Když mám tolik co říct
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Stoupá v jeho očích
Natáhni se k němu
A šeptej
Něžná slova, tak jemná a sladká
Hold him close to feel his heart beat Budu ho držet blízko, abych cítila tlukot jeho srdce
Love will be the gift you give yourself Láska bude darem, který si dáváš
Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows
Láska je světlo, které jistě září
V srdcích těch, kdo ví
Je to stálý plamen, co roste
Feed the fire with all the passion you can show Nakrm oheň vší vášní, kterou můžeš ukázat
Tonight love will assume its place Dneska večer láska zaujme své místo
This memory time cannot erase Tuhle vzpomínku čas nemůže smazat
Your fight will lead love where it has to go Tvůj boj povede lásku, tam kam má jít
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Whisper words so soft and sweet
Řekni mu
Řekni mu, že slunce a měsíc
Stoupá v jeho očích
Natáhni se k němu
A šeptej
Něžná slova, tak jemná a sladká
Hold him close to feel his heart beat Budu ho držet blízko, abych cítila tlukot jeho srdce
Love will be the gift you give yourself Láska bude darem, který si dáváš
Never let him go Nikdy ho nenech odejít

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tatiana Vilhelmová

Reklama

Tvoje tvář má známý hlas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.