Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand
We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm
Just letting you know that, you're not alone
Holla if you feel like you've been down the same road
Nebojím se stát si za svým
Každý mě chodí vzít za ruku
Půjdeme touhle cestou spolu, bouří
Jakýmkoliv počasím, teplým nebo chladným
Jen abys věděl, že nejsi sám
Holla, pokud máš pocit, že jsi byl dole na stejné cestě
Yeah, It's been a ride...
I guess I had to go to that place to get to this one
Now some of you might still be in that place
If you're trying to get out, just follow me
Yeah, byla to jízda ...
Myslím, že jsem musel jít na to místo, abych se dostal k tomuto
Někteří z vás teď možná zůstanou na tom místě
Pokud se snažíte dostat ven, prostě mě sledujte
I'll get you there Dostanu vás tam
You can try and read my lyrics off of this paper
before I lay 'em
But you won't take the sting out these words before I say 'em
Cause ain't no way I'mma let you stop me
from causing mayhem
When I say I'mma do something I do it, I don't give a damn
What you think, I'm doing this for me, so fuck the world
Feed it beans, it's gassed up, if it thinks it's stopping me
I'mma be what I set out to be, without a doubt, undoubtably
And all those who look down on me
I'm tearing down your balcony
No "if", "ands" or "buts",
don't try to ask him why or how can he
From Infinite down to the last Relapse album
he's still shitting
Whether he's on salary, paid hourly
Until he bows out or he shits his bowels out of him
Whichever comes first, for better or worse
He's married to the game, like a "fuck you" for Christmas
His gift is a curse, forget the earth he's got the urge
To pull his dick from the dirt and fuck the whole universe
Z tohoto článku si můžete zkusit přečíst moje texty
Než jsem je položil
Ale ty slova nezrušíš, než je řeknu
Protože v žádném případě tě nechám zastavit
Způsobovat chaos
Když řeknu, že něco udělám, udělám to, nedělám to
Co si myslíš, dělám to pro mě, tak ser na svět
Nakrmte to fazolemi, je to zplynováno, pokud si myslí, že mě to zastaví
Bezpochyby jsem nepochybně tím, čím jsem si předsevzal
A všichni ti, kteří se na mě dívají
Strhávám tvůj balkon
Žádné „if“, „ands“ nebo „buts“
Nezkoušejte se ho ptát proč nebo jak může být
Z Infinite dolů k poslednímu Relapse albu
Pořád na to sere
Ať už má plat, placen každou hodinu
Dokud se neskloní nebo nevycvakne ze sebe
Podle toho, co nastane dříve, v dobrém i horším
Oženil se s touto hrou, jako by na Vánoce šukal
Jeho darem je kletba, zapomeňte na zemi, na kterou má nutkání
Vytáhnout ptáka z hlíny a ošukat celý vesmír
I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand
We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm
Just letting you know that you're not alone
Holla if you feel like you've been down the same road
Nebojím se stát si za svým
Každý mě chodí vzít za ruku
Půjdeme touhle cestou spolu, bouří
Jakýmkoliv počasím, teplým nebo chladným
Jen abys věděl, že nejsi sám
Holla, pokud máš pocit, že jsi byl dole na stejné cestě
OK quit playin' with the scissors and shit, and cut the crap
I shouldn't have to rhyme these words
In the rhythm for you to know it's a rap
You said you was king, you lied through your teeth
For that fuck your feelings
Instead of getting crowned you're getting capped
And to the fans, I'll never let you down again, I'm back
I promise to never go back on that promise, in fact
Let's be honest, that last Relapse CD was “ehhhh”
Perhaps I ran them accents into the ground
Relax, I ain't going back to that now
All I'm tryna say is get back, click-clack BLAOW
Cause I ain't playin' around
There's a game called circle and I don't know how
I'm way too up to back down
But I think I'm still trying to figure this crap out
Thought I had it mapped out but I guess I didn't
This fucking black cloud still follows me around
But it's time to exorcise these demons
These motherfuckers are doing jumping jacks now
Dobře, přestaň si hrát s nůžkami a sračkami a stříhej kecy
Neměl bych tyto slova říkat
V rytmu, abyste věděli, že je to rap
Řekl jsi, že jsi král, lhal jsi mezi zuby
Za to sereš na vaše city
Místo toho, abyste byli korunováni, dostáváte limit
A fanouškům, už vás nikdy nezklamu, jsem zpět
Ve skutečnosti slibuji, že se k tomuto slibu nikdy nevrátím
Buďme upřímní, že poslední CD Relapse bylo „ehhhh“
Možná jsem jim dal akcenty do země
Klid, teď se k tomu nevracím
Všechno, co se snažím říct, je dostat se zpět, klik-clack BLAOW
Protože si nebudu hrát
Existuje hra zvaná kruh a já nevím jak
Jsem příliš nahoře na to, abych ustoupil
Ale myslím, že se stále snažím přijít na ty kecy
Myslel jsem, že to mám zmapované, ale myslím, že ne
Tento zasraný černý mrak mě stále sleduje
Ale je čas tyto démony vymítat
Tito svině teď dělají skákací zvedáky
I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand
We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm
Just letting you know that you're not alone
Holla if you feel like you've been down the same road
Nebojím se stát si za svým
Každý mě chodí vzít za ruku
Půjdeme touhle cestou spolu, bouří
Jakýmkoliv počasím, teplým nebo chladným
Jen abys věděl, že nejsi sám
Holla, pokud máš pocit, že jsi byl dole na stejné cestě
And I just can't keep living this way
So starting today, I'm breaking out of this cage
I'm standing up, I'mma face my demons
I'm manning up, I'mma hold my ground
I've had enough, now I'm so fed up
Time to put my life back together right now
A já prostě nemohu dál žít tímto způsobem
Takže počínaje dneškem se vymaním z této klece
Vstávám, čelím svým démonům
Obsluhuji se, držím se pevně
Mám toho dost, teď už mám dost
Právě teď je čas dát svůj život znovu dohromady
It was my decision to get clean, I did it for me
Admittedly I probably did it subliminally for you
So I could come back a brand new me,
you helped see me through
And don't even realize what you did, believe me you
I been through the wringer,
but they can do little to the middle finger
I think I got a tear in my eye, I feel like the king of
My world, haters can make like bees with no stingers
and drop dead
No more beef lingers, no more drama from now on,
I promise
To focus solely on handling my responsibilities as a father
So I solemnly swear to always treat this roof
Like my daughters and raise it
You couldn't lift a single shingle on it
Cause the way I feel,
I'm strong enough to go to the club
Or the corner pub and lift the whole liquor counter up
Cause I'm raising the bar, I shoot for the moon
But I'm too busy gazing at stars,
I feel amazing and
Bylo to moje rozhodnutí vyčistit se, udělal jsem to pro sebe
Je pravda, že jsem to pro vás pravděpodobně udělal podprahově
Takže jsem se mohl vrátit úplně nový,
Pomohl jsi mi vidět
A ani si neuvědomuj, co jsi udělal, věř mi
Prošel jsem ždímačem
Ale mohou udělat jen málo pro prostředníček
Myslím, že mi slza v oku přišla, připadám si jako král
Můj svět, nenávistníci mohou dělat jako včely bez žihadel
a padnout mrtvý
Žádné další hovězí maso přetrvává, žádné další drama od nynějška,
slibuji
Soustředit se výhradně na zvládnutí svých otcovských povinností
Takže vážně přísahám, že tuto střechu vždy ošetřím
Jako moje dcery a vychovávejte to
Nemohli jste na něm zvednout ani jeden šindel
Protože způsob, jakým se cítím
Jsem dost silný na to, abych šel do klubu
Nebo rohová hospoda a zvedněte celý pult s alkoholem
Protože zvedám laťku, střílím na Měsíc
Ale já jsem příliš zaneprázdněný hledím na hvězdy
Cítím se úžasně a
I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand
We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm
Just letting you know that you're not alone
Holla if you feel like you've been down the same road
Nebojím se stát si za svým
Každý mě chodí vzít za ruku
Půjdeme touhle cestou spolu, bouří
Jakýmkoliv počasím, teplým nebo chladným
Jen abys věděl, že nejsi sám
Holla, pokud máš pocit, že jsi byl dole na stejné cestě

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Albert Černý (Šampioni)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.