Kecárna Playlisty

Listen (Beyoncé) - text, překlad

playlist Playlist
Listen to the song here in my heart
A melody I start but can't complete
Listen to the sound from deep within
It's only beginning to find release
Naslouchej písni v mém srdci
Melodii, kterou začínám, ale nemůžu dokončit
Naslouchej zvuku z hlubokého nitra
Je to jen začátek nalezení uvolnění
Oh, the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own all 'cause you won't
Listen
Oh, nadešel čas k vyslyšení mých snů
Nebudou zatlačeny stranou a změněny
Ve tvé vlastní, protože nebudeš
Poslouchat
Listen, I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried to say what's on mind
You should have known
Poslouchej, jsem sama na rozcestí
Nejsem doma ve svém vlastním domově
A snažila jsem se a snažila jsem se říct, nač myslím
Měl bys to vědět
Oh, now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I've gotta find my own
Oh, teď jsem ti uvěřila
Nevíš, co cítím
Jsem víc, než jsi ze mě udělal
Následovala jsem hlas, co jsi mi dal
Ale teď musím najít vlastní
You should have listened, there is someone here inside
Someone I thought had died so long ago
Oh, I'm screaming out and my dreams'll be heard
They will not be pushed aside on words
Into your own all 'cause you won't
Listen
Měl jsi poslouchat, uvnitř někdo je
Někdo, kdo jsem myslela, že už dávno zemřel
Oh, křičím a moje sny budou slyšet
Nebudou zatlačeny stranou slovy
Do tvých vlastních, protože nebudeš
Poslouchat
Listen, I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried to say what's on mind
You should have known
Poslouchej, jsem sama na rozcestí
Nejsem doma ve svém vlastním domově
A snažila jsem se a snažila jsem se říct, nač myslím
Měl bys to vědět
Oh, now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I've gotta find my own
Oh, teď jsem ti uvěřila
Nevíš, co cítím
Jsem víc, než jsi ze mě udělal
Následovala jsem hlas, co jsi mi dal
Ale teď musím najít vlastní
I don't know where I belong
But I'll be moving on
If you don't, if you won't
Nevím, kam patřím
Ale pohnu se dál
Pokud ne, pokud nebudeš
Listen to the song here in my heart
A melody I start but I will complete
Poslouchat zvuk mého srdce
Melodii začínám, ale budu kompletní
Oh, now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what you made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I've gotta find my own, my own
Oh, teď jsem ti uvěřila
Nevíš, co cítím
Jsem víc, než jsi ze mě udělal
Následovala jsem hlas, co jsi mi dal
Ale teď musím najít vlastní, vlastní

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan


Jitka Boho

Tvoje tvář má známý hlas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.