Playlisty Kecárna
Reklama

God Save the Queen (Sex Pistols) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

God save the Queen
the fascist regime,
they made you a moron
a potential H-bomb.
Bože, chraň královnu
Fašistický režim
Udělali z tebe blbce
Potencionální H-bomba
God save the Queen
she ain't no human being.
There is no future
in England's dreaming
Bože, chraň královnu
Není žádným lidským tvorem
Není tu budoucnost
V anglickém snění
Don't be told what you want
Don't be told what you need.
There's no future
there's no future
there's no future for you
Není řečeno, co chceš
Není řečeno, co potřebuješ
Není tu budoucnost
Není tu budoucnost
Není tu pro tebe budoucnost
God save the Queen
we mean it man
we love our queen
God saves
Bože, chraň královnu
Myslíme to vážně, člověče
Milujeme naši královnu
Bože, chraň
God save the Queen
'cos tourists are money
and our figurehead
is not what she seems
Bože, chraň královnu
Protože turisti jsou peníze
A naše loutka
Není, čím se zdá
Oh God save history
God save your mad parade
Oh Lord God have mercy
all crimes are paid.
Bože, chraň historii
Bože, chraň svůj šílený průvod
Oh, Pane, Bože, měj smilování
Všechny zločiny jsou zaplacené
When there's no future
how can there be sin
we're the flowers
in the dustbin
we're the poison
in your human machine
we're the future
you're future
Když tu není budoucnost
Jak tu může být hřích?
Jsme květiny
V popelnici
Jsme jed
Ve tvém lidském stroji
Jsme budoucnost
Jsi budoucnost
God save the Queen
we mean it man
we love our queen
God saves
Bože, chraň královnu
Myslíme to vážně, člověče
Milujeme naši královnu
Bože, chraň
God save the Queen
we mean it man
there is no future
in England's dreaming
Bože, chraň královnu
Myslíme to vážně, člověče
Není tu budoucnost
V anglickém snění
no future
no future
no future for you
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost pro tebe
no future
no future
no future for me
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost pro mě
no future
no future
no future for you
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost
Žádná budoucnost pro tebe
no future no future for you Žádná budoucnost, žádná budoucnost pro tebe

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tatiana Vilhelmová

Reklama

Tvoje tvář má známý hlas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.