Playlisty Kecárna
Reklama

Dear Future Husband (Meghan Trainor) - text, překlad

playlist Playlist
Dear future husband, here's a few things
You'll need to know if you wanna be
My one and only all my life
Drahý budoucí manželi, je tu pár věcí
Které se ti budou hodit, pokud chceš být
Mým jediným a jediným po celý život
Take me on a date
I deserve it, babe
And don't forget the flowers every anniversary
'Cause if you'll treat me right
I'll be the perfect wife
Buying groceries
Buy-buying what you need
Vezmi mě na rande
Zasloužím si to, zlato
A nezapomeň květiny na každé výročí
Protože pokud se ke mně budeš chovat správně
Budu dokonalou manželkou
Nakupující potraviny
Nakup-nakupující co potřebuješ
You got that 9 to 5
But, baby, so do I
So don't be thinking I'll be home
And baking apple pies
I never learned to cook
But I can write a hook
Sing along with me
Sing-sing along with me
Máš to od 9 k 5
Ale, zlato, i já
Tak nepřemýšlej o tom, že budu doma
Péct ti jablečné koláče
Nikdy jsem se nenaučila péct
Ale můžu napsat sloku
Zpívej se mnou
Zpív-zpívej se mnou
You got to know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright
Musíš vědět, jak se ke mně chovat jako k dámě
I když se chovám šíleně
Řekni mi, že je všechno v pořádku
Dear future husband, here's a few things
You'll need to know if you want to be
My one and only all my life
Dear future husband,
If you wanna get that special loving
Tell me I'm beautiful each and every night
Drahý budoucí manželi, je tu pár věcí
Které se ti budou hodit, pokud chceš být
Mým jediným a jediným po celý život
Drahý budoucí manželi
Pokud chceš speciální lásku
Říkej mi, že jsem krásná každičkou noc
After every fight just apologize
And maybe then I'll let you
Try and rock my body right
Even if I was wrong
You know I'm never wrong
Why disagree?
Why, why disagree?
Po každé hádce se jen omluv
A možná ti poté dovolím
Zkusit to a otřást mým tělem
I když jsem se mýlila
Víš, že se nikdy nemýlím
Proč nesouhlasit?
Proč, proč nesouhlasit?
You got to know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright
Musíš vědět, jak se ke mně chovat jako k dámě
I když se chovám šíleně
Řekni mi, že je všechno v pořádku
Dear future husband, here's a few things
You'll need to know if you want to be
My one and only all my life
Dear future husband,
Make time for me, don't leave me lonely
And know we'll never see your family more than mine
Drahý budoucí manželi, je tu pár věcí
Které se ti budou hodit, pokud chceš být
Mým jediným a jediným po celý život
Drahý budoucí manželi
Udělej si na mě čas, nenechávej mě osamotě
A věz, že budeme vídat tvou rodinu víc než tu mou
I'll be sleeping on the left side of the bed
Open doors for me and you may get some kisses
Don't have a dirty mind
Just be a classy guy
Buy me a ring
Buy-buy me a ring, babe
Budu spát na levé straně postele
Otevírej mi dveře a možná dostaneš pár polibků
Nehřeš
Prostě buď elegán
Kup mi prsten
Kup-kup mi prsten
You got to know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright
Musíš vědět, jak se ke mně chovat jako k dámě
I když se chovám šíleně
Řekni mi, že je všechno v pořádku
Dear future husband, here's a few things
You'll need to know if you want to be
My one and only all my life
Dear future husband,
If you wanna get that special loving
Tell me I'm beautiful each and every night
Drahý budoucí manželi, je tu pár věcí
Které se ti budou hodit, pokud chceš být
Mým jediným a jediným po celý život
Drahý budoucí manželi
Pokud chceš speciální lásku
Říkej mi, že jsem krásná každičkou noc
Future husband, better love me right Drahý budoucí manželi, radši mě správně miluj

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jitka Boho

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.