Playlisty Kecárna
Reklama

Chained To The Rhythm (Katy Perry) - text, překlad

playlist Playlist
Are we crazy?
Living our lives through a lens
Trapped in our white picket fence
Like ornaments
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Aren't you lonely?
Up there in utopia
Where nothing will ever be enough
Happily numb
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Jsme blázni?
Žijeme naše životy skrze objektiv
Uvězněni za bílým plotem
Jako ornamenty
Tak pohodlně žijeme v bublině, bublině
Nejsi osamělý?
Tam v té utopii
Kde nic nebude dostatečné
Šťastně otupělý
Tak pohodlně žijeme v bublině, bublině
Tak pohodlně žijeme v bublině, bublině
(Aha)
So put your rose-colored glasses on
And party on
(Aha)
Tak si dej růžové brýle
A párty začíná
Turn it up, it's your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
We think we're free (Aha)
Drink, this one's on me
We're all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Zapni to, tohle je tvůj oblíbený song
Tancuj, tancuj, tancuj ve zkreslení
Zapni to, dej to na opakování
Klopýtajíc kolem jako unavená zombie, yeah
Myslíme, že jsme volní (Aha)
Pij, tenhle je na mě
Jsme všichni svázaní k rytmu
K rytmu
K rytmu
Turn it up, it's your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
We think we're free (Aha)
Drink, this one's on me
We're all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Zapni to, tohle je tvůj oblíbený song
Tancuj, tancuj, tancuj ve zkreslení
Zapni to, dej to na opakování
Klopýtajíc kolem jako unavená zombie, yeah
Myslíme, že jsme volní (Aha)
Pij, tenhle je na mě
Jsme všichni svázaní k rytmu
K rytmu
K rytmu
Are we tone deaf?
Keep sweeping it under the mat
Thought we could do better than that
I hope we can
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Jsme hluší?
Dál to zametáme pod koberec
Myslíme, že jsme mohli být lepší než tohle
Doufám, že ano
Tak pohodlně žijeme v bublině, bublině
Tak pohodlně žijeme v bublině, bublině
(Aha)
So put your rose-colored glasses on
And party on
(Aha)
Tak si dej růžové brýle
A párty začíná
Turn it up, it's your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
We think we're free (Aha)
Drink, this one's on me
We're all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Zapni to, tohle je tvůj oblíbený song
Tancuj, tancuj, tancuj ve zkreslení
Zapni to, dej to na opakování
Klopýtajíc kolem jako unavená zombie, yeah
Myslíme, že jsme volní (Aha)
Pij, tenhle je na mě
Jsme všichni svázaní k rytmu
K rytmu
K rytmu
Turn it up, it's your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
We think we're free (Aha)
Drink, this one's on me
We're all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Zapni to, tohle je tvůj oblíbený song
Tancuj, tancuj, tancuj ve zkreslení
Zapni to, dej to na opakování
Klopýtajíc kolem jako unavená zombie, yeah
Myslíme, že jsme volní (Aha)
Pij, tenhle je na mě
Jsme všichni svázaní k rytmu
K rytmu
K rytmu
It is my desire
Break down the walls to connect, inspire, ay
Up in your high place, liars
Time is ticking for the empire
The truth they feed is feeble
As so many times before
They greed over the people
They stumbling and fumbling
And we about to riot
They woke up, they woke up the lions
(Woo!)
To je má touha
Znič zdi, aby ses propojil, inspirovat, ay
Nahoře na vysokém místě, lháři
Čas tiká pro vaši říši
Pravda, kterou krmí, je bajkou
Stejně jako tolikrát předtím
Klopýtají a mumlají
A plánujeme nepokoje
Probudili, probudili lvy
(Woo!)
Turn it up, it's your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Turn it up (turn it up, turn it up), keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie (like a wasted zombie), yeah
We think we're free (Aha)
Drink, this one's on me
We're all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Zapni to, tohle je tvůj oblíbený song
Tancuj, tancuj, tancuj ve zkreslení
Zapni to (zapni to, zapni to), dej to na opakování
Klopýtajíc kolem jako unavená zombie (jako unavená zombie), yeah
Myslíme, že jsme volní (Aha)
Pij, tenhle je na mě
Jsme všichni svázaní k rytmu
K rytmu
K rytmu
It goes on and on and on
It goes on and on and on
It goes on and on and on
'Cause we're all chained to the rhythm
Pokračuje to dál a dál
Pokračuje to dál a dál
Pokračuje to dál a dál
Protože jsme svázaní k rytmu

Text přidala The_Prophet

Video přidala The_Prophet

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zuzana Norisová

Reklama

Tvoje tvář má známý hlas texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.