Playlisty Kecárna
Reklama

Stuck On The Puzzle - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm not the kind of fool
who's gonna sit and sing to you,
about stars, girl.
But last night I looked up into
the dark half of the blue,
and they'd gone backwards.
Nejsem idiot,
který si sedna a bude ti zpívat
o hvězdách, holka.
Ale včera v noci jsem se zadíval
do té temnější strany modré,
a ony se obrátily.
Something in your magnetism
must have pissed them off,
forcing them to get an early night.
Něco na tvé přitažlivosti
je muselo naštvat
a donutit je vyjít tak brzy.
I have been searching from
the bottom to the top,
for such a sight
as the one i caught when I saw your...
Hledal jsem
všude možně,
jen abych viděl to,
co jsem viděl, když jsem spatřil...
Fingers dimmed in the lights
like your used to being told that you're trouble
and I spent all night
stuck on the puzzle
Tvé prsty ztmavnout na světle,
jako když ti říkávali, že jsi problémová
A já strávil celou noc
Skládáním puzzle
Nobody I asked
knew how he came to be the one
to whom you surrendered
Nikdo, koho jsem se ptal
nevěděl, jak se stal jedním z lidí,
kterými se obklopuješ.
Any man who wasn't led away
into the other room
stood pretending
Každý muž, který neodešel
do jiného pokoje
stál a předstíral
But something in your magnetism
hadn't just made him drop
whoever's hand it was that he was holding.
Ale něco na tvé přitažlivosti
ho nedonutilo přestat
A ať už ta ruka byla číkoliv, držel ji
I have been searching
from the bottom to the top,
for such a sight
as the one I caught when I saw your...
Hledal jsem
všude možně,
jen abych viděl to,
co jsem viděl, když jsem spatřil...
Fingers dimmed in the lights,
like your used to being told that you're trouble,
and I spent all night,
stuck on the puzzle.
Tvé prsty ztmavnout na světle,
jako když ti říkávali, že jsi problémová
A já strávil celou noc
Skládáním puzzle
I tried to swim to the side,
but my feet got caught in the middle,
and I thought I'd seen the light,
but oh, no.
I was just stuck on the puzzle.
Stuck on the puzzle.
Snažil jsem se dostat na břeh,
ale nohy se mi zachytily uprostřed
a myslel jsem, že vidím světlo,
ale ne.
Jen jsem stále skládal puzzle
Skládal jsem puzzle

Text přidala zdenasva

Video přidala zdenasva

Překlad přidala DolaineSee

Překlad opravila Amai26

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Submarine

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.