Playlisty Kecárna
Reklama

Hello Neighbor song: WHAT ARE YOU HIDING? - text, překlad

playlist Playlist
I curse the day that I moved
across the way from you
goodbye normal
hello neighbor
Proklínám den, co jsem se přestěhoval
přes cestu od tebe
sbohem normálnosti
zdravím sousede
I barely unpacked and there
goes the neighborhood
I'm obsessed with
your behavior
Ani jsem si nevybalil a
takhle vypadá sousedství
jsem posedlý
tvým chováním
What am I doing inside your house?
I should be sleeping not creeping around
Co dělám u tebe doma?
Měl bych spát ne se tu krást
What did you bury?
Why're you so scary?
None of this feel alright
I gotta know
Co jsi pohřbil?
Proč jsi tak děsivý?
Nic z toho se nezdá v pořádku
Musím to vědět
So tell me please what are you hiding?
What do you have under a lock and key?
can't help myself 'cause I keep trying
to figure out the secrets that you keep
I am addicted, what have I become?
this isn't me but I just gotta know
What are you hiding?
so tell me please
Tak mi prosím řekni, co to schováváš?
Co máš pod zámkem a klíčem?
nemůžu si pomoct, protože se pořád snažím
zjistit ta tajemství na kterých lpíš
Jsem závislý, co se to ze mě stalo?
tohle nejsem já, ale já prostě musím vědět
Co to schováváš?
tak mi to prosím řekni
You're house is so bizarre
Why do you have prison bars?
Is there someone
trapped in your room?
Tvůj dům je tak bizarní
Proč máš mříže?
Copak je někdo
uvězněn v tvém pokoji?
Yeah you send my mind
on a roller coaster ride
now I'm stuck on you
like glue
Yeah posadil si mou mysl
na horskou dráhu
teď se na tebe lepím
jako lepidlo
Can I be jumping to conclusions?
Could this really be inside my head?
Dělám jen předčasné závěry?
Mohlo by to vážně být jen v mé hlavě?
Heartbeat is racing
What's in the basement?
I'm breaking through the door
I gotta know
Tlukot srdce zrychluje
Co je ve sklepě?
prorazím se těmi dveřmi
Musím to vědět
So tell me please what are you hiding?
What do you have under a lock and key?
can't help myself 'cause I keep trying
to figure out the secrets that you keep
I am addicted, what have I become?
this isn't me but I just gotta know
What are you hiding?
so tell me, so tell me please please
Tak mi prosím řekni, co to schováváš?
Co máš pod zámkem a klíčem?
nemůžu si pomoct, protože se pořád snažím
zjistit ta tajemství na kterých lpíš
Jsem závislý, co se to ze mě stalo?
tohle nejsem já, ale já prostě musím vědět
Co to schováváš?
tak řekni mi to, řekni mi to, prosím, prosím
I will find out
what you're hiding
Will the truth break me
when I find it?
Já zjistím
co to schováváš
Zlomí mě ta pravda
až jí najdu?
I will find out
what you're hiding
Will the truth break me?
Já zjistím
co to schováváš
Zlomí mě ta pravda?
So tell me please what are you hiding?
What do you have under a lock and key?
can't help myself 'cause I keep trying
to figure out the secrets that you keep
I am addicted, what have I become?
this isn't me but I just gotta know
What are you hiding?
so tell me please
Tak mi prosím řekni, co to schováváš?
Co máš pod zámkem a klíčem?
nemůžu si pomoct, protože se pořád snažím
zjistit ta tajemství na kterých lpíš
Jsem závislý, co se to ze mě stalo?
tohle nejsem já, ale já prostě musím vědět
Co to schováváš?
tak mi to prosím řekni
What are you hiding?
I gotta know
Co to schováváš?
Musím to vědět
What are you hiding?
so tell me please
please
Co to schováš?
tak mi to prosím řekni
prosím

Text přidala kelseyarya

Text opravila kelseyarya

Video přidala kelseyarya

Překlad přidala kelseyarya

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Video Game Songs - VOLUME 3

Reklama

TryHardNinja texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.