Playlisty Kecárna
Reklama

Illuminate - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You know that we both play the
games that make us different from them
The edges of our lips bend into
endless patterns.
And even though we couldn't be
forever I still feel an actual connection.
Víš, že oba hrajeme
hry, díky nimž se od nich odlišujeme
Okraje našich rtů se ohýbají
nekonečné vzory.
A přestože jsme nemohli být
navždy cítím skutečné spojení.
Reality stands behind us,
teasing the child inside of me.
Realita stojí za námi,
škádlení dítěte uvnitř mě.
Stand up, and think straight,
'til we both fall in love again
My heart's mistake
Days in, nights out,
'til we both know we're lost again
Your love illuminates.
Vstaň a přemýšlej pořádně,
Dokud se oba znovu nezamilujeme
Chyba mého srdce
Dny dovnitř, noci ven,
Dokud oba nebudeme vědět, že jsme znovu ztraceni
Tvoje láska svítí.
They think they know what's best
so they just call this puppy love
But I've seen a million others falling
down this rabbit hole
And it's not because we're young,
no one knows the difference
Between the wanting and affection.
Can't help but question the bitter
people who don't know how to feel.
Myslí si, že vědí, co je nejlepší
tak toto štěně prostě nazývají láskou
Ale viděla jsem padat milion dalších
do této králičí nory
A není to proto, že jsme mladí,
nikdo nezná rozdíl
Mezi chutí a náklonností.
Nemůžu si pomoct, ale zpochybnit hořkost
lidé, kteří nevědí, jak se mají cítit.
Stand up, and think straight,
'til we both fall in love again
My heart's mistake
Days in, nights out,
'til we both know we're lost again
Your love illuminates.
Vstaň a přemýšlej pořádně,
Dokud se oba znovu nezamilujeme
Chyba mého srdce
Dny dovnitř, noci venku,
Dokud oba nebudeme vědět, že jsme znovu ztraceni
Tvoje láska svítí.
Don't tell me I haven't lived yet.
I am alive and this is real.
Neříkej mi, že jsem ještě nežila.
Jsem naživu a to je skutečné.
Stand up, and think straight,
'til we both fall in love again
My heart's mistake
Days in, nights out,
'til we both know we're lost again
Your love illuminates.
Vstaň a přemýšlej pořádně,
Dokud se oba znovu nezamilujeme
Chyba mého srdce
Dny dovnitř, noci venku,
Dokud oba nebudeme vědět, že jsme znovu ztraceni
Tvoje láska svítí.
Your love illuminates.
Your love illuminates.
Your love illuminates.
Tvoje láska svítí.
Tvoje láska svítí.
Tvoje láska svítí.

Text přidala AliNirvana88

Video přidala AliNirvana88

Překlad přidala AliNirvana88

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unraveling

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.