Playlisty Kecárna
Reklama

The Shadow Of The Abattoir - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Snow covers every path
Stumbling, no turning back
Pushing further 'til I fall
Looking up, I hear him call
Sníh pokrývá každou stezku
Klopýtajíc, není cesty zpět
Prodírám se dál dokud nepadnu
Dívajíc se vzhůru, slyším jeho volání
What's known is now lost forever
Endless shadows lead the way
Co je známé je teď ztraceno navždy
Nekonečné stíny určují cestu
No cover from the sun
Crumbling, fall one by one
Look in envy at the dead
They took pity as they said
Žádné krytí před sluncem
Rozpadají se, padají jeden po druhém
Podívej se závistivě na mrtvé
Slitovali se jak řekli
What's known is now lost forever
Endless shadows lead the way
Co je známé je teď ztraceno navždy
Nekonečné stíny určují cestu
Don't go searching for the battle
You won't find any beasts to slay
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Nechoď hledat bitvu
Nenajdeš žádné bestie na porážku
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru
Black waters in our wake
Sinking, await our fate
Our dead future has arrived
Dark refrain, we can't deny
Černé vody za námi
Potápějí se, očekávejte náš osud
Naše mrtvá budoucnost dorazila
Temný refrén, který nemůžeme popřít
What's known is now lost forever
Endless shadows lead the way
Co je známé je teď ztraceno navždy
Nekonečné stíny určují cestu
Don't go searching for the battle
You won't find any beasts to slay
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Don't go searching for the battle
You won't find any beasts to slay
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Nechoď hledat bitvu
Nenajdeš žádné bestie na porážku
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru
Nechoď hledat bitvu
Nenajdeš žádné bestie na porážku
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru
From the depths
I will rise
From the ground to the sky
From the depths
I will rise
From the ground to the sky
Z hlubin
Povstanu
Ze země až do nebes
Z hlubin
Povstanu
Ze země až do nebes
From the depths
I will rise
From the ground to the sky
From the depths
I will rise
From the depths
I will rise

Z hlubin
Povstanu
Ze země až do nebes
Z hlubin
Povstanu
Ze země až do nebes
Don't go searching for the battle
You won't find any beasts to slay
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Don't go searching for the battle
You won't find any beasts to slay
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Nechoď hledat bitvu
Nenajdeš žádné bestie na porážku
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru
Nechoď hledat bitvu
Nenajdeš žádné bestie na porážku
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru
Snow covers every path
Stumbling, no turning back
You'll rip yourself to pieces
You'll drive yourself insane
In the shadow of the abattoir
Sníh pokrývá každou stezku
Klopýtajíc, není cesty zpět
Roztrháš se na kusy
Doženeš se k šílenství
Ve stínech abattoiru

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal synthus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The Court Of The Dragon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.