Playlisty Kecárna
Reklama

The Phalanx - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Within the thrill, amidst the kill
One against all, soon blood will spill
We cannot wait to make your pain
We are the burn inside your brain
Uprostřed vzrušení, uprostřed zabíjení
Jeden proti všem, brzy krev se prolije
Nemůžeme se dočkat, až budeš trpět
Jsme spáleniště uvnitř tvého mozku
Herding the weak to fire
Scorching the fleeing liars
Witness the dying saboteurs
Carcasses washed upon the shores
Stádo slabých do ohně
Spalujeme prchající lháře
Svědky umírajících sabotérů
Mrtvoly vyplavené na břehy
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
Burn the bridge
Take the ash
Scatter deceptiveness
Spálit most
Vezmi si popel
Rozptýlit klam
We are the ones who led the way
This path to hell and misery
An endless war, a hollow cause
When we all die, we'll see no gods
My jsme ti, kteří vedli cestu
Tuto cestu do pekla a bídy
Nekonečná válka, prázdná věc
Až všichni zemřeme, neuvidíme žádné bohy.
Herding the weak to fire
Scorching the fleeing liars
Witness the dying saboteurs
Carcasses washed upon the shores
Stádo slabých do ohně
Spalujeme prchající lháře
Svědky umírajících sabotérů
Mrtvoly vyplavené na břehy
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
Burn the bridge
Take the ash
Scatter deceptiveness
Spálit most
Vezmi si popel
Rozptýlit klam
I'm the source
Of your hate
Only yourself to blame
Jsem zdrojem
tvé nenávisti
Vinit můžeš jen sebe
Dying
Dying once seemed so heroic to me
Giving this body for a people in need
Now I realize there is nothing to see
Nothing but dirt and decay
Umírající
Umírání mi kdysi připadalo tak hrdinské
Darovat toto tělo pro lidi v nouzi
Teď si uvědomuji, že už není co vidět
Nic než špína a rozklad
Decay
Decay
Rozklad
Rozklad
Dying
Dying once seemed so heroic to me
Giving this body for a people in need
Now I realize there is nothing to see
Nothing but dirt and decay
Umírající
Umírání mi kdysi připadalo tak hrdinské
Darovat toto tělo pro lidi v nouzi
Teď si uvědomuji, že už není co vidět
Nic než špína a rozklad
Decay
Decay
Rozklad
Rozklad
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
If they should take me
Then may they break me
Kill me, burn me
But I'll stay torched into the heart
Kdyby mě vzali
Pak ať mě zlomí
Zabijte mě, spalte mě
Ale já zůstanu zapálený v srdci
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
Don't let this take me
Split me wide open
Rip me from the stars
Nedovol, aby mě to vzalo
Rozděl mě dokořán
Vytrhni mě z hvězd
If they should take me
Then may they break me
Kill me, burn me
But I'll stay torched into the heart
Kdyby mě vzali
Pak ať mě zlomí
Zabijte mě, spalte mě
Ale já zůstanu zapálený v srdci

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The Court Of The Dragon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.