Playlisty Kecárna
Reklama

The Calamity - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You cannot be, you're the mistake: calamity
Sent to destroy all of the good
on this Earth, killing me
You're killing me
Nemůžeš existovat, jsi chyba: pohroma
Poslán zničit vše dobré
na této Zemi, zabíjíš mě
Zabíjíš mě
The mother of ruination comes to fuck all
Mutilating everything, spread wide open, beckoning
Beckoning me
Matka ničení přichází, aby se vším vyjebala
Mrzačí vše, doširoka roztažená, láká
Láká mě
Spiral faster down
Ripping a hole through the air we breathe
An apocalypse
Encased in a shell, so beautiful
Rychle točivě
Vyřezává díru skrz vzduch, který dýcháme
Apokalypsa
Uzavřená v ulitě, tak krásná
The calamity makes its way to the inside
I know we are feeling the same thing
The calamity makes its way to the inside
To eat away at our existence
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Vím, že cítíme to stejné
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Aby ujídala naše bytí
Spewed from the wound of this life's worst cavity; the
Nightmare spreads it's cancerous lamentations, poisoning
Force-feed the plague
Vychrlena z nejhorší dutiny této životní rány
Noční můra šíří své rakovinné nářky, otrávení
Posiluje mor
Drunk from the milk of death's overflowing sick tit
Nourishing the misery, gives birth to the ugliness
That grows inside
Opilý z mléka z přetékajícího prsu smrti
Vyživuje mizérii, dává život ošklivosti,
Která roste uvnitř
Spiral faster down
Ripping a hole through the air we breathe
An apocalypse
Encased in a shell, so beautiful
Rychle točivě
Vyřezává díru skrz vzduch, který dýcháme
Apokalypsa
Uzavřená v ulitě, tak krásná
The calamity makes its way to the inside
I know we are feeling the same thing
The calamity makes its way to the inside
To eat away at our existence
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Vím, že cítíme to stejné
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Aby ujídala naše bytí
Isolate
The heart from the brain
Permeate
Inject us with pain
Izoluj
Srdce od mozku
Pronikni
Vstříkni nám bolest
Holding our breath now
We're screaming without sound
We're trembling as everything falls completely apart
Meteor crash down
Come crater our woe out
The banishment of everything once alive will start now
Teď zadržujeme dech
Křičíme bezhlasně
Třeseme se, když se vše rozpadá na kusy
Meteor dopadl
Přichází kráter naší bídy
Trest všeho kdysi žijícího začíná právě teď
Holding our breath now
We're screaming without sound
The banishment of everything once alive will start now
Teď zadržujeme dech
Křičíme bezhlasně
Trest všeho kdysi žijícího začíná právě teď
You came to be, you're the mistake: calamity
Here to destroy all of the good on this Earth, killing all
Killing us all
Přišel jsi, jsi chyba: pohroma
Tady, aby jsi zničila vše dobré na této Zemi, zabíjíš vše
Zabíjíš nás všechny
Spiral faster down
Ripping a hole through the air we breathe
An apocalypse
Encased in a shell, so beautiful
Rychle točivě
Vyřezává díru skrz vzduch, který dýcháme
Apokalypsa
Uzavřená v ulitě, tak krásná
The calamity makes its way to the inside
I know we are feeling the same thing
The calamity makes its way to the inside
To eat away at our existence
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Vím, že cítíme to stejné
Pohroma si dělá cestu dovnitř
Aby ujídala naše bytí

Text přidal sindys

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Shogun (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.