Playlisty Kecárna
Reklama

Into The Mouth Of Hell We March - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Can't you see, it's not only me
That feels we're linked to the seas
Make your way to a massive grave
If you can't fight for each day
Nemůžeš vidět, že to nejsem jen já
Kdo cítí, že jsme spojeni s moři
Vytvoř si svou cestu do masivního hrobu
Pokud nemůžeš bojovat další den
Torrential rain at the helm of death
It drowns the weak, battering the rest
Black walls of waves pummel to capsize
The roaring thunder overshadows our cries
Spires of lightning thrown down from the gods
Melting skin even in the deluge
The mast is broken, hull is splitting
Dear god the fucking ship is sinking
Přívalový déšť u kormidla smrti
Topí slabé, bije zbytek
Černé zdi vln se snaží převrhovat
Řvoucí hrom zastiňuje naše nářky
Spirály blesku hozené bohy
Taví kůži i když jen v záplavě
Stěžeň je rozbitá, trup se dělí
Drahý bože, ta zkurvená loď se topí
I will try to pour all of myself into this life
Before I die
Pokusím se nalít vše ze sebe do tohoto života
Než zemřu
Such turmoil, let's make the blood boil
Make your time count or rot as the soil
Life is hard, a fucking battle
The time is now and here's your drum roll
Takový zmatek, nechť se nám rozproudí krev v žilách
Ať se tvůj čas počítá nebo hnije jako půda
Život je těžký, zkurvaná bitva
Čas je teď a tady je tvůj buben
Torrential rain at the helm of death
It drowns the weak, battering the rest
Black walls of waves pummel to capsize
The roaring thunder overshadows our cries
Spires of lightning thrown down from the gods
Melting skin even in the deluge
The mast is broken, hull is splitting
Dear god the fucking ship is sinking
Přívalový déšť u kormidla smrti
Topí slabé, bije zbytek
Černé zdi vln se snaží převrhovat
Řvoucí hrom zastiňuje naše nářky
Spirály blesku hozené bohy
Taví kůži i když jen v záplavě
Stěžeň je rozbitá, trup se dělí
Drahý bože, ta zkurvená loď se topí
I will try to pour all of myself into this life
Before I die
If I go before my time
Then take these words evermore into your life
Pokusím se nalít vše ze sebe do tohoto života
Než zemřu
Pokud jdu předčasně
Pak si vezmi tato slova navždy do svého života
We crawl out from the wreckage
Fingers dig into the sands
Of the shores
Everything we worked for
Is ripped apart and ruined, drowned
Deep beneath our dying world
The earth begins to open up
Plazíme se z trosky
Prsty se boří do písků
Břehů
Všechno zač jsme pracovali
Je roztrháno a zruinováno, potopeno
Hluboko pod naším umírajícím světem
Země se začíná otevírat
Into the mouth of hell we march
(Into the mouth of hell)
Into the mouth of hell we march
Into the mouth of hell we march
(Into the mouth of hell)
Into the mouth of hell we march
Do chřtánu pekla pochodujeme
(Do chřtánu pekla)
Do chřtánu pekla pochodujeme
Do chřtánu pekla pochodujeme
(Do chřtánu pekla)
Do chřtánu pekla pochodujeme
Now you see, for it is we
Who walk the fire and breathe
Make our way out of the grave
And lick the blood from our blades
Teď vidíš, že jsme ti
Kdo kráčí ohněm a dýchá
Udělej nám cestu z hrobu
A slízni krev z našich ostří
Spires of lightning thrown down from the gods
Melting skin even in the deluge
The mast is broken, hull is splitting
Dear god the fucking ship is sinking
Spirály blesku hozené bohy
Taví kůži i když jen v záplavě
Stěžeň je rozbitá, trup se dělí
Drahý bože, ta zkurvená loď se topí
I will try to pour all of myself into this life
Before I die
If I go before my time
Then take these words evermore into your life [x2]
Pokusím se nalít vše ze sebe do tohoto života
Než zemřu
Pokud jdu předčasně
Pak si vezmi tato slova navždy do svého života

Text přidal sindys

Video přidal fakn95

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Shogun (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.